Formulier ontheffingsverzoek van de Kennistoets in geval van bijzondere omstandigheden

* Verplichte velden

Vermeld bij uw motivering altijd het jaar waarvoor u ontheffing vraagt. U kunt een ontheffingsverzoek wegens bijzondere omstandigheden doen indien sprake is van:

a. (langdurige) ziekte;
b. langdurige zorg voor een naaste;
c. andere bijzondere persoonlijke omstandigheden

Met klem verzoeken wij u de volgende gegevens niet in te sturen:

  • nadere specificering van ziekten (de naam van de ziekte);
  • diagnoses of medische rapporten;
  • doktersverklaringen;
  • details van uw scheiding; etc.
Reden

Als de gegevens die u invult in het formulier aanleiding geven tot nadere toelichting dan nemen we contact met u op.

Desgewenst kunt u ook zelf contact opnemen met de NBA als u uw situatie nader wilt toelichten via tel. 020 301 02 11 of via kennistoets@nba.nl.

Upload uw eventuele bijlage via onderstaande knop.

Heeft u vragen?

Neem contact op met de  Kennistoets-servicelijn.

088 496 02 11