Kennistoets

Het NBA-bestuur heeft voor 2022 een online Kennistoets verplicht gesteld. Onderstaande doelgroep was in de periode van 1 augustus t/m 31 oktober 2022 verplicht om de Kennistoets 2022 met goed gevolg af te leggen:

  • Openbaar accountants, intern accountants en overheidsaccountants die werkzaamheden (gaan) verrichten ten behoeve van de wettelijke en/of vrijwillige controle van de jaarrekening in het jaar 2022 en/of 2023;
  • Aanvullend voor intern accountants en overheidsaccountants geldt de verplichting alleen wanneer andere accountants in het kader van Standaard 610 gebruik maken van hun werkzaamheden.

De kennistoets omvat 40 gesloten vragen die betrekking hebben op de VGBA, VIO, Wta, Bta, NVKS en de controle- en overige standaarden (NV COS 100-899). Het is daarbij toegestaan gebruik te maken van relevante documentatie. Met het succesvol afronden van de kennistoets geven deelnemers blijk te beschikken over actuele kennis, zoals bedoeld in de Verordening op de kennistoets.

Zowel de reguliere termijn als de inhaalperiode om de Kennistoets 2022 te behalen, zijn verstreken. Momenteel is het niet mogelijk de Kennistoets aan te schaffen en/of te maken. Heeft u vragen over de Kennistoets 2022, stuur dan een mail naar kennistoets@nba.nl.

Inhoud Kennistoets

De online Kennistoets bestaat uit 40 meerkeuzevragen die betrekking hebben op onderstaande onderwerpen, waarbij de tekst van de HRA 2022 leidend is.

  • VGBA en VIO - 6 vragen
  • Wta, Bta en NVKS - 2 vragen
  • NV COS 200-299 - 8 vragen
  • NV COS 200-499 - 6 vragen
  • NV COS 500-599 - 7 vragen
  • NV COS 600-699 - 3 vragen
  • NV COS 700-799 - 6 vragen
  • NV COS 800-899 - 2 vragen

Bij het beantwoorden van de vragen mag u gebruikmaken van relevante documentatie, zoals de HRA 2022.

Veelgestelde vragen inhaalperiode

Veelgestelde vragen - Algemeen Kennistoets 2022

Contact Kennnistoets-servicelijn

Kennistoets-servicelijn Heb je vragen? Neem contact op met de Kennistoets-servicelijn. 088 496 02 11