Erkende PE-instellingen

Erkende PE-instellingen zijn gerechtigd cursussen met vermelding van gecertificeerde PE-uren aan te bieden. Een van de voorwaarden is dat de cursussen tijdig in de NBA-cursusdatabase zijn aangemeld.

De openbaar, de intern en de overheidsaccountant zijn verplicht minimaal 20 cursusuren per kalenderjaar te volgen uit het aanbod dat deze instellingen in de NBA-cursusdatabase hebben geplaatst.

Uw organisatie ook in deze lijst? Vraag nu erkenning aan.

Van A tot Z