Aanvraag erkenning PE-instellingen

PE-instellingen die voor een erkenning in aanmerking willen komen, kunnen gebruikmaken van het aanvraagformulier. Van de PE-instelling wordt verwacht dat deze voorafgaand aan het indienen van de aanvraag tot erkenning grondig kennisneemt van de regelgeving:

PE-servicelijn (maandag t/m vrijdag 9:00 - 17:00)

PE-servicelijn 020 301 03 52