Gelegenheden om de beroepseed af te leggen

Net afgestudeerde accountants kunnen tijdens hun diploma-uitreiking de beroepseed voor accountants afleggen. Zij worden voor die bijeenkomsten uitgenodigd.

In andere gevallen worden aparte bijeenkomsten georganiseerd, bijvoorbeeld bij de ledenvergadering of enkele Afdelingsvergaderingen. 

Datum Locatie Tijd
Vrijdag
13 maart 2020
NBA, Amsterdam 16:30 uur
Donderdag 14 mei 2020 NBA, Amsterdam
tijdens de bijeenkomst nieuwe leden. Programma
14:00 - 16:30 uur
Woensdag
10 juni 2020
NBA, Amsterdam 12:30 uur
Vrijdag
11 september 2020
NBA, Amsterdam 09:00 uur
Dinsdag
8 december 2020
NBA, Amsterdam 12:30 uur

Aanmelden kan via beroepseed@nba.nl

 

Procedure afleggen beroepseed tijdens Afdelingsvergaderingen

U legt de beroepseed af aan het begin van de Afdelingsvergadering. Een medewerker van de NBA leidt bij de bijeenkomst kort de afname van de beroepseed in. U krijgt een toelichting op de achtergrond van de beroepseed en aankondiging dat u ten overstaan van alle aanwezigen de beroepseed af zult leggen. Vervolgens wendt de medewerker van de NBA zich tot u en de andere accountants die de beroepseed af gaan leggen. De volledige tekst van de beroepseed wordt voorgelezen. Daarna worden de namen genoemd van degenen die de beroepseed afleggen. Zodra u uw naam hoort, verzoeken wij u te gaan staan en de eedaflegging te bekrachtigen door of de woorden; “Zo waarlijk helpe mij God Almachtig” of de woorden: “Dat beloof ik” of de woorden “Dat verklaar ik” uit te spreken. Als u kiest voor de eerste bekrachtigingsformule, verzoeken wij u tevens de voorste twee vingers van uw rechterhand te heffen.

Nadat de laatste accountant de beroepseed heeft afgelegd, zal het programma van de bijeenkomst van de afdelingsvergadering worden vervolgd. Wij zouden het daarbij bijzonder op prijs stellen als u ook het vervolg van de bijeenkomst bijwoont en niet onmiddellijk na het afleggen van de beroepseed de bijeenkomst verlaat. Dat kan immers afbreuk doen aan de ceremonie waarmee wij het grote belang van de eedaflegging tot uitdrukking willen brengen.