Gelegenheden om de beroepseed af te leggen

Net afgestudeerde accountants kunnen tijdens hun diploma-uitreiking de beroepseed voor accountants afleggen. Zij worden voor die bijeenkomsten uitgenodigd.

In andere gevallen worden aparte bijeenkomsten georganiseerd, bijvoorbeeld bij de ledenvergadering of enkele Afdelingsvergaderingen. 

Woensdag 13 maart 2019  NBA Amsterdam  12:30 uur
Dinsdag 24 september 2019  NBA Amsterdam  12:30 uur

Aanmelden kan via beroepseed@nba.nl

Op korte termijn komen hier meer data voor het afleggen van de beroepseed bij.