Kennistoets verplicht in 2017

De NBA stelt in 2017 een nieuwe kennistoets verplicht. Dit is besloten na de goede ervaringen met de Kennistoets in 2014. De Kennistoets is bedoeld voor openbaar, intern- en overheidsaccountants die werkzaamheden verrichten ten behoeve van wettelijke en/of vrijwillige controles van de jaarrekening in 2017. Voor intern accountants geldt, dat indien Standaard 610 van toepassing is op hun werkzaamheden zij de Verplichte Kennistoets dienen af te leggen.

De Kennistoets is vanaf 1 september beschikbaar. De toets moet voor 30 november 2017 worden afgerond.

Over de kennistoets

De kennistoets omvat 40 gesloten vragen die betrekking hebben op de VGBA, VIO en de controle- en overige standaarden (NV 100-999, 2000-2699 en 3000-3850).

Tijdens het beantwoorden van de vragen mogen deelnemers gebruikmaken van relevante documentatie, zoals de HRA 2017. De Kennistoets is vanaf 1 september 2017 beschikbaar. 

Een goede voorbereiding is het halve werk

De NBA heeft een oefentoets opgesteld waarmee accountants een beeld kunnen krijgen van de Verplichte Kennistoets 2017 en van hun actuele kennis. De oefentoets is gratis toegankelijk.