Kennistoets

Het NBA-bestuur heeft voor 2019-2020 een online Kennistoets verplicht gesteld voor openbaar, intern en overheidsaccountants die in 2019 werkzaamheden hebben verricht ten behoeve van wettelijke en/of vrijwillige controles van de jaarrekening. De Kennistoets 2019-2020 kon worden afgerond tussen 2 december 2019 en 1 oktober 2020.

Bij controle is gebleken dat een aantal leden de verplichte Kennistoets nog niet hebben afgrond.

De NBA stelt u hierbij conform artikel 4, tweede lid, van de Verordening op de Kennistoets in de gelegenheid om de Kennistoets alsnog met goed gevolg af te leggen in de periode van 1 t/m 31 december 2020.

Ten behoeve van deze inhaalverplichting is het alleen mogelijk om de Kennistoets te maken via de NBA. De Kennistoets komt niet meer beschikbaar via SRA of andere (werkgevers)portalen.

De prijs voor de Kennistoets bedraagt € 105,-- en u kunt deze bestellen via  de onderstaande link.

Na uw bestelling ontvangt u de inloggegevens voor de Kennistoets met daarbij de mogelijkheid tot drie herkansingen. Met deze inloggegevens heeft u van 1 december t/m 31 december toegang tot de Kennistoets 2019-2020.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen via kennistoets@nba.nl.