Wie wij zijn

LIO is één van de drie ledengroepen van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, de NBA zoals vastgelegd in de Wet op het Accountantsberoep (2013).

Intern en Overheidsaccountants zijn accountants die in dienst zijn van een organisatie. Als de organisatie valt onder het begrip overheid, is sprake van een overheidsaccountant.

wie-wij-zijn-1600x500.jpg

Het LIO ledenbestand bestaat uit ca. 1.500 accountants welke in de volgende 3 hoofdgroepen onderverdeeld kunnen worden:

  • Intern accountants die werkzaam zijn in de (semi-) publieke of private sector waar ook de financiële sector een belangrijk onderdeel van uit maakt. Intern accountants zijn veelal werkzaam bij interne accountants- of auditdiensten en geven in gevallen ook assurance. Zij werken in opdracht van en voor het bestuur van de organisatie en/of het toezichthoudend orgaan. 
  • Overheidsaccountants, werkzaam bij de overheid in functies waar assurance wordt verstrekt
  • Accountants werkzaam bij de Belastingdienst en belast met het uitvoeren van boekenonderzoeken of daar zeer nauw bij betrokken zijn worden eveneens als overheidsaccountants aangemerkt.

 

Visie
Wij (NBA-LIO) ontwikkelen, bundelen en verspreiden kennis, om onze leden en belanghebbenden in hun werkzaamheden te ondersteunen. Ook dragen wij bij aan de ontwikkeling van ons vakgebied en het waarborgen van kwaliteit. Daarmee zorgen wij dat intern en overheidsaccountants relevant blijven en kwaliteit kunnen blijven leveren.

 

 

daco_daams_lio.jpg
Daco Daams Voorzitter

Als voorzitter vindt Daco het belangrijk dat intern en overheidsaccountants de uitvoering van hun beroep goed afstemmen op de direct belanghebbende. Hij wil graag een bijdrage leveren aan het in stand houden en verhogen van de kwaliteit in de beroepsuitoefening door kennis ontwikkeling, opleiding en tools die bijdragen aan kwaliteitsverbetering. Lees verder »

richard-van-hienen300x300.jpg
Richard van Hienen vice-voorzitter

De functie van interne auditor heeft een belangrijke rol binnen de governance van de organisatie. Als LIO-bestuurslid wil Richard de waardering en bekendheid van de interne- en overheidsaccountants bevorderen. Lees verder »

ali-ahrouch-300x300.jpg
Ali Ahrouch

Als LIO-bestuurslid vindt Ali het belangrijk dat internal audit afdelingen die beperkte middelen hebben, de nodige hulp krijgen vanuit NBA-LIO. Dit wil hij onder meer doen door het organiseren van bijeenkomsten, het aanbieden van praktische handreikingen en tools en ook door het promoten van de NBA helpdesk bij de LIO-leden. Lees verder »

hielkje-van-staa-oldenhuis-375x375.jpg
Hielkje van Staa-Oldenhuis Expert Audit Management Rabobank Groep

Hielkje van Staa-Oldenhuis is werkzaam bij de audit afdeling van de Rabobank Groep. Zij is expert op het gebied van kwaliteit, delen van kwaliteit en innovatie van auditmethodes, betrokken bij de vak ontwikkeling en het trainen van personeel van de auditgroep. Sinds lange tijd is zij ook betrokken bij het universitair onderwijs op het terrein van bestuurlijke informatieverzorging. Als examinator van praktijkexamens is Hielkje betrokken bij de NBA.

thomas-van-tiel300x300.jpg
Thomas van Tiel

Thomas van Tiel is sinds 2012 werkzaam bij de Auditdienst Rijk in verschillende functies. Lees verder »

susanne-overes-375x375.jpg
Susanne Overes

Susanne Overes voltooide in 2011 haar RA opleiding en werkt bij bij de Belastingdienst. Sinds kort is zij werkzaam bij het onderdeel vaktechniek. Lees verder »

carla-slotema-375x375.jpg
Carla Slotema

Carla Slotema is plaatsvervangend directeur van de Gemeentelijke Accountantsdienst Den Haag en wil graag aan de slag gaan als LIO-bestuurslid. Lees verder »

Download rooster van aftreden