Wie wij zijn

LIO is één van de drie ledengroepen van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, de NBA zoals vastgelegd in de Wet op het Accountantsberoep (2013).

Intern en Overheidsaccountants zijn accountants die in dienst zijn van een organisatie. Als de organisatie valt onder het begrip overheid, is sprake van een overheidsaccountant.

Wie wij zijn (1600x500)

Het LIO ledenbestand bestaat uit ca. 1.500 accountants welke in de volgende 3 hoofdgroepen onderverdeeld kunnen worden:

  • Intern accountants die werkzaam zijn in de (semi-) publieke of private sector waar ook de financiële sector een belangrijk onderdeel van uit maakt. Intern accountants zijn veelal werkzaam bij interne accountants- of auditdiensten en geven in gevallen ook assurance. Zij werken in opdracht van en voor het bestuur van de organisatie en/of het toezichthoudend orgaan. 
  • Overheidsaccountants, werkzaam bij de overheid in functies waar assurance wordt verstrekt
  • Accountants werkzaam bij de Belastingdienst en belast met het uitvoeren van boekenonderzoeken of daar zeer nauw bij betrokken zijn worden eveneens als overheidsaccountants aangemerkt.

 

Visie
Wij (NBA-LIO) ontwikkelen, bundelen en verspreiden kennis, om onze leden en belanghebbenden in hun werkzaamheden te ondersteunen. Ook dragen wij bij aan de ontwikkeling van ons vakgebied en het waarborgen van kwaliteit. Daarmee zorgen wij dat intern en overheidsaccountants relevant blijven en kwaliteit kunnen blijven leveren.

 

 

esther-bosch-375x375.jpg
drs. Esther Bosch RA CIA CRMA Voorzitter

Drs. Esther Bosch RA CIA CRMA is na ongeveer 8 jaar KPMG, 8 jaar AirFrance-KLM en 8 jaar Royal HaskoningDHV en 2,5 jaar Stahl werkzaam te zijn geweest in grote corporate omgevingen op gebied van financiële/proces audits en risk management in binnen- en buitenland, sinds 1 april 2023 werkzaam als Director Risk & Audit bij Royal Schiphol Group.

Hielkje van Staa-Oldenhuis (375x375)
Hielkje van Staa-Oldenhuis Expert Audit Management Rabobank Groep

Hielkje van Staa-Oldenhuis is werkzaam bij de audit afdeling van de Rabobank Groep. Zij is expert op het gebied van kwaliteit, delen van kwaliteit en innovatie van auditmethodes, betrokken bij de vak ontwikkeling en het trainen van personeel van de auditgroep. Sinds lange tijd is zij ook betrokken bij het universitair onderwijs op het terrein van bestuurlijke informatieverzorging. Als examinator van praktijkexamens is Hielkje betrokken bij de NBA.

Susanne Overes (375x375)
Susanne Overes RA MRE Landelijk vaktechnisch coördinator controle, Belastingdienst

Susanne is lid van het bestuur van de Faculty Ethiek, Cultuur en Gedrag en bestuurslid van de ledengroep LIO.

Carla Slotema-Tesser (375x375)
Carla Slotema-Tesser RA MPC CPC directeur a.i. van de Gemeentelijke Accountantsdienst Den Haag

Carla Slotema-Tesser is directeur a.i. van de Gemeentelijke Accountantsdienst Den Haag. Ze heeft ervaring als accountant in de publieke sector zowel centraal als decentraal.

Teekens_barry- 200x200.jpg
Drs. Barry Teekens RA MT-lid en manager van de sector Financial Audit, Auditdienst Rijk

Barry Teekens RA is sinds mei 2021 werkzaam bij de Auditdienst Rijk. Hij is in die functie onder andere verantwoordelijk voor vakontwikkeling binnen de financial audit en de strategische personeelsplanning. Hij was lid van werkgroep WNT van de NBA. Hij was projectleider financial audit bij de Algemene Rekenkamer en daarvoor manager audit bij EY en Deloitte.

fred-go-375x375.jpg
Drs. Fred Go RA senior internal audit manager bij Athora Netherlands

Drs. Fred Go RA startte in 1995 bij PwC in de unit groot zakelijk ondernemingen met focus op Telecom IT. In 2002 ging hij verder als zelfstandig interim manager waarbij zijn aandachtsgebied verschoof naar de Financiële sector en internal audit. Sinds 2012 is hij werkzaam als senior internal audit manager bij Athora Netherlands.

Rooster van aftreden (na benoemingen LIO ledengroepvergadering 13 januari 2022)

Naam en functie

 

Jaar van
aantreden

Jaar van aftreden *

Resterende periode

Esther Bosch, voorzitter

Intern accountant

2021

2025

4 jaar

Fred Go, lid

Intern accountant

2021

2025

4 jaar

Barry Teekens, lid

Overheidsaccountant

2021

2025

4 jaar

Susanne Overes, vice voorzitter

Overheidsaccountant

2020

2024

3 jaar

Carla Slotema. lid

Overheidsaccountant

2020

2024

3 jaar

Hielkje van Staa- Oldenhuis, lid

Intern accountant

2019

2023

2 jaar

 

 

 

 

 

 

* Of zoveel eerder als de NBA ledengroepen zijn vervallen op basis van de wijzigingen in de Wet op het accountantsberoep.