Webinar ervaringen en rol van Internal Audit bij beheersing COVID-19 crisis ( 21 januari 2021)

Op 21 januari 2021 organiseerden NBA LIO en de PAS commissie van IIA Nederland samen met AON/COT een webinar over auditen tijdens de COVID-19 crisis.

De COVID-19 crisis heeft een brede maatschappelijke impact. Veel organisaties werken hard om de impact van de COVID-19 crisis op onder meer hun klanten, stakeholders, financiële positie en supply chain te voorkomen of te minimaliseren. Dit vraagt om inzet en een bijdrage van alle onderdelen binnen een organisatie. Zo ook van Internal Audit. Bijvoorbeeld door te toetsen in hoeverre Business Continuity Management (BCM) en Crisismanagement (CM) voldoende is en waar verbetering nodig is. En door als internal auditor BCM en CM te agenderen bij de riskmanager en/of directie/bestuur.

Dit zijn twee voorbeelden van de wijze waarop Internal Audit de verbinding kan vervullen tussen de verschillende beheersdisciplines en daarmee een bijdrage kan leveren aan de weerbaarheid en veerkracht van de organisatie.

NBA LIO en de PAS commissie van IIA Nederland organiseerde samen met AON/COT op 21 januari 2021 een webinar over auditen tijdens de COVID-19 crisis.

Tijdens dit goed bezochte webinar gingen 2 ervaren consultants van AON/COT, (Abderrahman Kaouass en Iwan Drost) in op de rol die Internal Audit kan spelen bij BCM en CM. Hierbij kwam ook de NBA ‘Handleiding voor internal auditors aan bod. Deze handleiding, ontwikkeld in 2019, bleek bij veel van de deelnemers aan het webinar nog niet bekend te zijn. Daarna volgden praktische tips voor internal auditors over de wijze waarop zij hun toetsende en adviserende rol kunnen vervullen.

Hoofd Internal audit Erik van der Klei vertelde vervolgens over zijn rol en ervaringen tijdens de crisis bij het UMC Utrecht.

Het webinar bood na een korte pauze ook volop ruimte voor de deelnemers om in breakout groepjes onderlinge ervaringen uit te wisselen. Hier werd volop gebruik van gemaakt.