Wat wij doen

Het accountantsberoep vernieuwt zich, in het publiek belang. Vernieuwen is noodzakelijk want de functie van accountants is essentieel voor het functioneren van grote delen van de maatschappij. 

Voor het jaar 2022 heeft het LIO bestuur de volgende speerpunten geformuleerd:

 • Monitoring van de transitie van de LIO projecten naar de nieuwe governance structuur (faculties en communities) van de NBA.
 • Onderzoeken welke communities opgericht kunnen worden op basis van behoeften en uitkomsten pilot.
 • In 2022 wordt de kwaliteitstoetsing van LIO accountants vanuit de NBA verder vorm gegeven.
 • In het licht van de nieuwe governance van de NBA verkennen op welke wijze de samenwerking met zusterverenigingen IIA Nederland en NOREA voortgezet kan worden.

Het accountantsberoep vernieuwt zich in het publiek belang. Vernieuwen is noodzakelijk want de functie van accountants is essentieel voor het functioneren van grote delen van de maatschappij.

In 2018 heeft de NBA haar vernieuwingsagenda gepubliceerd waarin de visie op het beroep in 5 thema’s is uitgewerkt. Bij de uitwerking van het LIO jaarplan 2022 is uitgegaan van deze 5 thema’s: maatschappelijke relevantie, onomstreden kwaliteit, vernieuwende kracht, lerend beroep en sterk merk.

Jaarplan 2022

Voor het jaar 2022 heeft het LIO-bestuur de volgende speerpunten geformuleerd:

 • Monitoring van de transitie van de LIO-projecten naar de nieuwe governance structuur (faculties en communities) van de NBA. Zie ook de tekst onder de Inleiding van dit jaarplan.
 • Onderzoeken welke communities opgericht kunnen worden op basis van behoeften en uitkomsten pilot.
 • In 2022 wordt de kwaliteitstoetsing van LIO-accountants vanuit de NBA verder vorm gegeven.
 • In het licht van de nieuwe governance van de NBA verkennen op welke wijze de  samenwerking met zusterverenigingen IIA Nederland en NOREA voortgezet kan worden.

Het accountantsberoep vernieuwt zich in het publiek belang. Vernieuwen is noodzakelijk want de functie van accountants is essentieel voor het functioneren van grote delen van de maatschappij. In 2018 heeft de NBA haar vernieuwingsagenda gepubliceerd waarin de visie op het beroep in 5 thema’s is uitgewerkt. Bij de uitwerking van het LIO jaarplan uit gegaan van deze 5 thema’s: maatschappelijke relevantie, onomstreden kwaliteit, vernieuwende kracht, lerend beroep en sterk merk.

Download Jaarplan 2022

Oranje lijn

2022 is Transitiejaar

In de ledenvergadering van december 2020 hebben de NBA-leden ingestemd met het voorstel om te komen tot een nieuwe governance structuur waarin de leden zich organiseren in faculties en communities en waarbij de ledengroepen ophouden te bestaan. Het LIO-bestuur staat achter deze veranderingen. In verband met de hiertoe vereiste wetswijziging zal 2022 als een transitiejaar gelden.  Dit kan betekenen dat sommige van de in het LIO-jaarplan beschreven projecten in de loop van 2022 worden over gedragen aan een faculty of een community. Het LIO-bestuur zal er op toezien dat dat op een verantwoorde en duurzame wijze plaats vindt.

Sommige LIO-projecten houden echter verband met de publiekrechtelijke taken van de NBA. Het LIO-bestuur is in overleg met het bestuur van de NBA over de wijze waarop deze projecten ook na 2022 gecontinueerd kunnen worden.

Oranje lijn

Bestuursvergaderingen

Ieder jaar vergadert het ledengroepbestuur een aantal keer.

De vergaderdata in 2022 zijn:

 • 21 januari
 • 21 februari
 • 21 maart
 • 16 mei
 • 1 juli
 • 5 september
 • 10 oktober
 • 14 november 
 • 15 december (Ledengroepvergadering)