Susanne Overes

Susanne Overes voltooide in 2011 haar RA opleiding en werkt bij bij de Belastingdienst. Sinds kort is zij werkzaam bij het onderdeel vaktechniek. 

Zij is lid van de kennisgroep vaktechniek toezicht en nauw betrokken bij de organisatie van de permanente educatie voor de accountants werkzaam bij de Belastingdienst. Susanne wil als LIO-bestuurslid belangrijke ontwikkelingen vertalen naar de betekenis daarvan voor de intern auditor en overheidsaccountant in de praktijk, en helpen de overgang naar de faculties en communities soepel te laten verlopen.