Reactie LIO-bestuur op de governance voorstellen van de NBA

Het LIO-bestuur staat positief tegenover de governance voorstellen van de NBA en steunt deze.

De afgelopen anderhalf jaar is het LIO-bestuur uitgebreid geïnformeerd over de voortgang van de governance plannen en was zij actief betrokken bij het ontwerp en de keuzes die daarin zijn gemaakt.

De nieuwe faculties en communities en bestaande sector-gremia dragen bij aan de generieke en specifieke ontwikkeling van het vakgebied en het waarborgen van kwaliteit. Ook in de nieuwe governance van de NBA worden de belangen van intern en overheidsaccountants via het afspiegelingsprincipe in de wet voldoende gewaarborgd. Tegelijkertijd ontstaan er nieuwe mogelijkheden om te verbinden en kennis te delen met andere NBA leden zoals openbaar accountants, accountants in business en met de stakeholders.

In de transitieperiode zal het LIO-bestuur er op toe zien dat de lopende LIO-projecten zoals het Internal Audit Ambition Model een plaats krijgen in de faculties en communities. De constructieve samenwerking met IIA Nederland en NOREA wordt gecontinueerd en verder uitgebouwd. Voor wat betreft de invulling van de specifieke LIO-belangen bij de publiekrechtelijke taken van de NBA (zoals praktijkopleiding, kwaliteitstoetsing en regelgeving) voert het LIO-bestuur nog overleg met het NBA bestuur.