Geslaagde NBA LIO - IIA PAS bijeenkomst Bescherming van persoonsgegevens

Op 12 mei organiseerden het NBA LIO en de PAS commissie van het IIA een bijeenkomst met het onderwerp Bescherming van persoonsgegevens.

Met ca. 90 deelnemers was er na Covid-19 duidelijk weer animo voor een fysieke bijeenkomst. De aanwezigen waren voornamelijk interne auditors en Functionarissen Gegevensbescherming (FG’s) van organisaties.

De toepassing van de AVG stond centraal en hiermee ook onderdelen waar discussie over kan zijn in de dagelijkse praktijk van verschillende organisaties. In de huidige digitale samenleving, delen we immers steeds meer en makkelijker onze persoonsgegevens. Privacy bescherming is hierdoor een continue onderwerp voor individuen en voor organisaties die gegevens beheren.

De gekozen invalshoek leverde interessante presentaties op van Antonio Chan (Security Officer RET) en Artan Jacquet (FG, Universiteit van Utrecht). Het aansluitende interview met Monique Verdier (Vicevoorzitter Autoriteit Persoonsgegevens) gaf het perspectief van de AP goed weer.

Bij de afsluitende paneldiscussie, onder leiding van Carlo Bavius, namen bovenstaande sprekers deel, aangevuld met Caroline Poerbodipoero en internal auditor Fred Go. De stellingen en interactie met de zaal was een mooi opstapje voor verdere discussie, bij de aansluitende borrel.

Veel dank aan sprekers en vooral ook de input van de aanwezige deelnemers.