Actuele wet- en regelgeving

Op deze pagina treft u de wet- en regelgeving aan die accountants nodig hebben bij hun dagelijkse praktijkuitoefening. Dit betreft relevante wetgeving, verordeningen, nadere voorschriften en de nadere voorschriften Controle- en overige standaarden (NV COS).

NV COS 2019 

Op 15 maart 2019 zijn de nieuwe Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS) gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt 2019-6417). Deze nadere voorschriften treden in werking op de eerste dag na publicatie in de Staatscourant (16 maart 2019).

Deze NV COS maakt deel uit van de bundel HRA 2019. Bestellen bundel: HRA 2019

Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA)

Een selectie van de voor accountants relevante regelgeving is opgenomen in de Handleiding Regelgeving Accountancy. De HRA is als bundel, als app of als webversie beschikbaar.

HRA MKB-bundel 2017

De MKB-bundel bevat regelgeving uit de HRA die relevant is voor de samenstellingspraktijk. De MKB-bundel van 2017 is nu te bestellen of te downloaden. 

NBA Alerts

NBA Alerts hebben niet de status van beroepsreglementering, maar zijn bedoeld om accountants aanwijzingen te geven bij de uitoefening van een specifiek onderdeel van het accountantsberoep. Verwacht wordt dat accountants kennisnemen van deze aanwijzingen en deze overwegingen voor zover relevant voor de opdracht.

NBA-handreikingen

Een NBA-handreiking wordt uitgebracht als blijkt dat er behoefte bestaat aan een nadere uitleg op de toepassing van regelgeving in een bepaalde situatie. Hierbij wordt de regelgeving (wetten, verordeningen en nadere voorschriften) in onderling verband geplaatst.