Verhelderen kwaliteitsbegrip

Publicatie white paper

Hoe komt controlekwaliteit in de accountancy tot stand en waar mag de gebruiker op  rekenen? In de eind april 2018 gepubliceerde white paper 'Waar het om gaat, kompas voor controlekwaliteit' geeft de Stuurgroep Publiek Belang antwoord. De publicatie geeft geen eenduidige definitie van kwaliteit, maar wel vier leidende principes. Dienen van het publiek belang staat daarbij voorop. 

De reacties op de eerder gepubliceerde green paper zijn in dit stuk verwerkt.

Reacties op Green paper

Op 8 juni 2017 heeft de Stuurgroep Publiek Belang het Green Paper ‘De definitie van Audit Kwaliteit’ ter consultatie voorgelegd aan accountants en belanghebbenden. 

De consultatie over de green paper audit kwaliteit heeft veel reacties opgeleverd en debat losgemaakt. Zowel AFM, VEB en Eumedion, als ledengroepen en het ACB, wetenschappelijke instellingen, accountantskantoren en betrokken belangstellenden hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren op de green paper. Ook de ronde tafelsessie die plaatsvond op 19 september leverde een levendig debat op over het onderwerp. De reacties op dat discussiestuk zijn nu verwerkt in bovenstaande white paper.