Dzjengis CO2 (1200x628)

Nederland rekent op zijn accountants.

Een klimaatakkoord sluiten is natuurlijk prachtig. Maar het wordt pas echt wat waard wanneer de impact van al die verbeteringen ook getoetst wordt. Dat is in het belang van Dzjengis en 17 miljoen andere Nederlanders die recht hebben op een leefbaar klimaat.

Bij duurzaamheid denkt u waarschijnlijk aan zonnepanelen, stekkerauto’s, warmtepompen en windmolenparken in de Noordzee. Maar de kans is klein dat u denkt aan accountants. Terwijl die toch een belangrijke rol spelen in het verduurzamen van Nederland. Circulariteit, de energietransitie, duurzaam ondernemen of duurzaamheid gaan namelijk over economische levensduren, kostprijsbepaling, waarderingsproblematieken, afschrijvingstermijnen, restwaardes en businessmodellen. En dat is 100% ons vak.

Daarom zijn we in 2017 samen met Rijksuniversiteit Groningen gaan onderzoeken op welke manier organisaties zich bezighouden met het meten, rapporteren en reduceren van CO₂-uitstoot. De resultaten lieten klip en klaar zien wat de stand van zaken op dit moment is.

Bij nog lang niet alle Nederlandse bedrijven wordt over de uitstoot van CO₂ gerapporteerd. CO₂-beleid is op dit moment vooral een boardroom onderwerp. De CO₂-rapportage is nog nauwelijks gestandaardiseerd en voldoet niet altijd aan de internationale normen. ‘CO₂-uitstoot staat nauwelijks op de financiële agenda' was de hoofdconclusie van het onderzoek in 2017. Dat moet veranderen.

Bedrijven moeten hun 'klimaatprestaties' voortaan vermelden in hun jaarverslagen. Dat leidt immers niet alleen tot een bewuster beleid, wat ons klimaat ten goede komt. Het leidt vooral tot een betere onderbouwing van het 'broeikasbeleid' in ons land. Want om de klimaatdoelen te halen zijn registratie en verantwoording nodig. Daardoor kan het klimaatdebat op basis van objectieve en geverifieerde informatie plaatsvinden. En dat is iets waar accountants goed in zijn: objectiveren, standaardiseren en verifiëren van informatie. Op die manier kunnen accountants een belangrijke bijdrage leveren aan de onderbouwing van het broeikasgasbeleid, zowel voor de overheid als die ondernemingen zelf.

Accountants die werkzaam zijn binnen ondernemingen kunnen daarin een cruciale rol spelen. Accountants die het mkb adviseren ook, trouwens. Want CO₂ is niet alleen iets voor de allergrootste chemie-, olie- en energiebedrijven. Elke onderneming kan bijdragen.

De Groene Brigade is een project uit onze Vernieuwingsagenda en staat voor de rol van accountants in de duurzame economie. Zij is onderdeel van het thema Maatschappelijke relevantie. De Groene Brigade omvat meerdere activiteiten variërend van werkbijeenkomsten tot onderzoeken en debatten.

Dat doen we in het publiek belang, het belang van ons allemaal. Want Nederland rekent op zijn accountants.