Dit volwassenheidsmodel biedt een praktisch overzicht waarmee organisaties hun huidige beveiligingsmaatregelen kunnen toetsen en herzien waar nodig. Het model draagt bij  aan de bewustwording over informatiebeveiliging en helpt organisaties om het gewenste volwassenheidsniveau te realiseren. Het model is recentelijk geactualiseerd waarbij o.a. drie nieuwe normen zijn toegevoegd, essentieel voor het aanpakken van hedendaagse en toekomstige cyberdreigingen. Tijdens het webinar zullen de wijzigingen toegelicht worden en zal tevens een voorbeeld van toepassing in de praktijk gepresenteerd worden.