SBR Nexus hoofdsponsor van de Accountantsdag

SBR Nexus maakt het voor accountants eenvoudig om via SBR gegevens aan te leveren. Eerder dit jaar introduceerde de organisatie de SBR Jaarrekening, een belangrijke stap om de dienstverlening te versimpelen. Om dit toe te lichten en te demonstreren is SBR Nexus hoofdsponsor geworden van de Accountantsdag.

Van de hoofdsponsor van de Accountantsdag

SBR is de nationale standaard voor de digitale uitwisseling van alle bedrijfsmatige rapportages. Samen met organisaties uit de markt, zoals accountants, boekhouders, softwareleveranciers en banken heeft de Nederlandse overheid SBR ontwikkeld.

Met SBR worden de gegevens in de financiële administratie eenmalig op een standaard manier vastgelegd. De gegevens zijn eenvoudig te (her)gebruiken voor verschillende rapportages aan overheidsinstellingen en een aantal banken, doordat de bedrijfsadministratie het bronbestand is. Met één druk op de knop worden rapportages opgesteld en digitaal verzonden naar verschillende partijen. Zo hebben aanleverende overheden, bedrijven, organisaties, instellingen en intermediairs minder werk aan het samenstellen en aanleveren van verschillende (verplichte) rapportages.

Jaarrekening

SBR Nexus maakt het voor accountants eenvoudig om via SBR gegevens aan te leveren bij de banken. Eerder dit jaar introduceerde de organisatie de SBR Jaarrekening, een belangrijke stap om de dienstverlening te versimpelen. "Voorheen bestond de SBR kredietrapportage uit een enorme dataset. Er moest meer informatie aangeleverd worden dan waar de accountants in de administratie en jaarrekening over beschikten. Met de nieuwe SBR Jaarrekening wordt beter aangesloten bij het werkproces van de accountant” aldus de organisatie. Voor komend jaar verwacht SBR Nexus de gegevens ook te kunnen ontsluiten buiten de bancaire sector, denk bijvoorbeeld aan brancheorganisaties en alternatieve financiers.

De nauwe samenwerking met softwareleveranciers als Caseware, MLE, Pro Management, Unit4 en Visionplanner is een belangrijke sleutel om de data-uitwisseling succesvol te maken. De pakketten van deze leveranciers ondersteunen de SBR Jaarrekening standaard binnen het reguliere samenstelproces. Dit betekent dat de accountant met een druk op de knop de gevraagde informatie direct kan aanleveren bij de bank en binnenkort dus ook bij andere organisaties.