Datalek kan duur uitvallen

Voor de vakantie had een rechter van de rechtbank Overijssel een belangrijke primeur: hij kende een schadevergoeding toe op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Gemeente Deventer moet 500 euro betalen aan een man wiens naam en woonplaats naar andere gemeenten was doorgestuurd.

De zaak gaat om een e-mail die een ambtenaar naar collega’s in andere gemeenten had gestuurd. In deze e-mail stond geslacht, naam en woonplaats van een burger die wob-verzoeken had ingediend. De ambtenaar verstuurde de mail naar collega’s in 40 tot 50 gemeenten om hen informeren hoe de wob-verzoeken waren afgehandeld. De burger vorderde daarop immateriële schadevergoeding van de gemeente Deventer, omdat de onrechtmatige mail zijn privacy en goede naam zou aantasten.

De AVG zegt over een schadevergoeding in artikel 82 lid 1 het volgende: “Eenieder die materiële of immateriële schade heeft geleden ten gevolge van een inbreuk op deze verordening, heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker schadevergoeding te ontvangen voor de geleden schade.” En het is nu voor het eerst dat een rechter een bedrag heeft gekoppeld aan de immateriële schade.

Accountantskantoren en data

De uitspraak is een waarschuwing voor organisaties die de beschikking hebben over grote hoeveelheden data. Accountantskantoren vormen daar logischerwijs geen uitzondering op, zij verwerken vaak gevoelige informatie die veel verder gaat dan naam en woonplaats. De impact op betrokkenen zal ervoor zorgen dat men eerder geneigd is een zaak aan te spannen. En er is werk aan de winkel, uit onderzoek van PinkWeb blijkt dat ongeveer 80 procent van de kantoren nog niet (geheel) aan de AVG voldoet.

Kans op massaclaims

Vorige maand kregen onder meer British Airways, hotelketen Mariott en Equifax boetes opgelegd van 110 tot 575 miljoen dollar. Wanneer gebruikers zich verenigen neemt de schade mogelijk verder toe. De vernieuwde Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (WCAM) geeft belanghebbende stichtingen de mogelijkheid om groepen burgers te vertegenwoordigen en internationale claims voor de rechter te brengen, zo stelt privacy-expert en advocaat Axel Arnbak in zijn column in het Financieele Dagblad. Nu de deur open staat voor schadevergoedingen van immateriële schade lijkt het niet langer de vraag of maar wanneer dat gaat gebeuren.

Tijdens de Accountantsdag op 20 november organiseert de NBA een aparte sessie over privacy, onder meer met Axel Arnbak (advocaat) en Mona de Boer RA RE (director data analytics PwC).