Accountantsdag 1975: Wim Kok

In 2023 is er weer een fysieke Accountantsdag. In 2017 was de 100e editie van de Accountantsdag. De eerste keer was in 1907 (in sommige jaren was er geen Accountantsdag, zoals tijdens de Tweede Wereldoorlog). In deze Accountantsdagserie zetten we de schijnwerpers op bijzondere sprekers en momenten uit de afgelopen jaren.

Door: Claudia van Zanten

Wim Kok (Bergambacht, 29 september 1938) was in 1975 voorzitter van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV). In die hoedanigheid sprak hij tijdens Accountantsdag 1975 over het belang van het verstrekken van bedrijfsinformatie aan de samenleving en werknemers en een meer publieke rol voor de accountant.

“In tegenstelling tot diegenen die menen dat de ondernemersvrijheid in ons land te zeer is ingeperkt, ben ik van mening dat de verantwoordingsplicht van de ondernemers tegenover samenleving en werknemers moet worden vergroot,” zei Kok aan het begin van zijn inleiding.

“Indicatieve planning”

De vakbondsleider vond dat investeringsplannen op middellange termijn in een zogenoemde “indicatieve planning” op tafel moeten worden gelegd en op hun maatschappelijke consequenties dienen te worden beoordeeld. “De overheid dient hierbij een begeleidende, voorwaardenscheppende en sturende rol te vervullen, maar daar waar nodig ook ongewenste ontwikkelingen te kunnen tegenhouden.” Hij stelde dat de verantwoordingsplicht een voortdurende moet zijn, niet een incidentele. Ook toekomstgerichte informatie moest aan de overheid en aan werknemers worden verstrekt.

Meer actieve rol van accountants

Kok sprak daarnaast over een nieuwe, meer actieve rol van accountants. “Er bestaat een grote behoefte aan het oordeel van een onafhankelijk deskundige over het bedrijfsbeleid (…). Ik heb reeds aangegeven dat de informatieverstrekking vanuit de onderneming naar de werknemers toe in sterke mate uitgebreid zal moeten worden. Het staat buiten kijf dat deze informatie beoordeeld zal moeten zijn door de publieke accountant. Dit geldt zowel voor de afzonderlijk aan ondernemingsraden en/of bedrijfsledengroepen verstrekte informatie als voor het sociale jaarverslag.”

Naast de actieve rol voor de accountant bij de uitgebreide informatieverstrekking, ligt er ook een taak voor de registeraccountant om te helpen bij het inventariseren van functionele informatiebehoefte, aldus Kok.

Nadat de NVV samen ging met het Nederlands Katholiek Vakverbond en sindsdien FNV heette, bleef Kok tot 1985 voorzitter van de FNV. In 1986 werd hij gekozen als lid van de Tweede Kamer. Dat jaar volgde hij Joop den Uyl op als fractievoorzitter van de PvdA. Kok was minister van Financiën van 1989 tot 1994. Van 1994 tot 2002 was hij minister-president tijdens de kabinetten Paars I en II.

Commissariaten

Na het einde van zijn politieke carrière aanvaardde Kok in 2003 commissariaten bij ING Groep, TPG Post, Shell en KLM. Sinds november 2014 is hij niet-uitvoerend bestuurder van de beursgenoteerde China Construction Bank (CCB), één van de vier grootste banken van China.