Accountantsdag 1935: Angst voor technologische innovaties van alle tijden

Dit jaar is de 100e editie van de Accountantsdag. De eerste keer was in 1907 (in sommige jaren was er geen Accountantsdag, zoals tijdens de Tweede Wereldoorlog). In deze serie artikelen zetten we de schijnwerpers op bijzondere sprekers en momenten uit de afgelopen jaren.


Tegen de achtergrond van de Grote Depressie werd Accountantsdag 1935 geopend met een inleiding over, hoe kan het ook anders: werkloosheid. Tijdens de crisisjaren heerste angst dat technologische ontwikkelingen tot nog meer banenverlies zouden leiden.

Door Claudia van Zanten

verdoemenis-door-robots_600x375.jpg 'Modern Mechanics and Inventions', maart 1931

Ongekend

De werkloosheid in Nederland was ongekend hoog tijdens de jaren dertig van de vorige eeuw; veel hoger dan bijvoorbeeld tijdens de crisis in de tachtiger jaren. 1935 was het absolute piekjaar; 19,4 procent van de beroepsbevolking zat zonder werk. Ter vergelijking: op dit moment is de werkloosheid ongeveer 5,3 procent van de beroepsbevolking.

Robots vernietigen mensheid

In de jaren dertig leefde in het Westen het idee dat technologische innovaties voor nog meer werkloosheid zouden zorgen. De robot was hier het ultieme voorbeeld van. Niet alleen was men bang dat robots banen zouden overnemen; de gedachte heerste dat robots zich uiteindelijk zelfs zouden keren tegen de mens en de mensheid zouden vernietigen.

geschoten-door-robot_600x375.jpg 'Ogden Standard-Examiner of Utah', 23 oktober 1932

Behoud van onze planeet

Ondanks dat Nederland de laatste economische crisis alweer enige tijd te boven is, zijn technologische innovaties en robotisering nog steeds ‘hot topics’ en boezemen zij nog steeds angst in. Niet alleen voor werkloosheid; klimaatverandering en behoud van onze planeet zijn momenteel minstens zo grote zorgen.

Op Accountantsdag 2017 zal technoloog en filosoof Koert van Mensvoort spreken over de huidige technologische ontwikkelingen en die van de toekomst. Het is zijn doel om onze co- evolutionaire relatie met technologie beter te begrijpen en een pad naar de toekomst uitstippelen dat zowel bevredigend is voor de mensheid als voor onze planeet als geheel.

robot-vrouw_600x375.jpg 'San Antonio Light', Texas, 19 maart 1933