Wim Hart, cfo van ICCO en RA: ‘Je moet als financial met een ethisch kompas door de wereld’

Werken aan wereld zonder armoede en onrecht vanuit een achtergrond als accountant. Dat maakt van Wim Hart, cfo van ICCO en RA, zowel een idealist als een pragmaticus. 'Het is een eeuwigdurende worsteling.'

ICCO komt voort uit protestants-christelijke maatschappelijke en kerkelijke organisaties en werd in 1964 opgericht als Interkerkelijke Coördinatie Commissie Ontwikkelingssamenwerking. De organisatie steunt lokale partnerorganisaties in 36 ontwikkelingslanden met expertise, innovatie en financiële middelen.

Invest in dreams staat er in het jaarverslag van ICCO. Kan dat vanuit een RA-achtergrond?

'Dat kan zeker. Onze doelstelling is bedrijven aan te spreken op hun ethisch gedrag. We voeren projecten uit met partners als Ahold en DSM. We vinden elkaar in een gedeelde verantwoordelijkheid. We moeten verantwoord omgaan met de planeet en haar bronnen. Alleen maar aandeelhouderswaarde nastreven is een doodlopende weg. We zoeken overigens wel altijd naar een businessmodel. Zo verrichten we diensten voor andere bedrijven en kijken bij bedrijven in ontwikkelingslanden waar we in investeren altijd naar het rendement. Al liggen die rendementseisen in economische zin lager dan in sociale zin. In het verleden investeerde ICCO vooral in projecten met subsidiegeld vanuit een ontwikkelperspectief. In het doorgeven van giften zit een risico. Na verloop van tijd ontstaat er een vriendschapsrelatie met bedrijven die je steunt terwijl je eigenlijk over een exit strategie moet nadenken. Die strijd is binnen ICCO twaalf jaar geleden al gevoerd. Inmiddels hebben we het zo georganiseerd dat er een zelfstandig opererend investeringsfonds is: ICCO Investments. Dat zorgt voor een objectieve afweging om wel of niet te investeren. We hebben het buiten onze eigen governance geplaatst.'

Is het naleven van compliance eenvoudiger in een organisatie die op een ideële grondslag is gebaseerd?

'Het is misschien eenvoudiger. Ik heb als RA en consultant in het bedrijfsleven gewerkt voor ik de overstap maakte naar ICCO. Gebaseerd op mijn eigen ervaringen zie ik minder dilemma's. Wat niet betekent dat ze helemaal afwezig zijn. De positie die ICCO inneemt als businesspartner brengt wel uitdagingen met zich mee. We staan met de voeten in de modder bij het bestrijden van armoede en onrecht. In sommige landen is het niet eenvoudig vast te stellen waar de grens loopt tussen bureaucratie en fraude. Wat doe je wanneer je geld moet overmaken op een rekening om een vergunning te krijgen zonder dat je weet of het geld op de juiste plek terecht komt? En hoe betaal je belasting in een land zonder fiscale infrastructuur? Kun je überhaupt zaken doen in een land met een informele economie? Soms verandert een situatie ineens. In Kenia waren onlangs verkiezingen waarna veel van de bestaande structuren stopten met functioneren. We houden toch vol. Uitgangspunt is de vraag of we een keuze voor onszelf kunnen verantwoorden. Daar proberen we zuiver mee om te gaan.'

Hoe verhoudt uw achtergrond als accountant zich tot de persoon die zich inzet voor een betere wereld?

'Het is een eeuwigdurende worsteling. Ik ben in mijn overtuiging christen. Dat probeer ik na te leven. Ik ben een aantal ervaringen rijker en illusies armer. In de wereld ontwikkelt de ene mens zich tot wolf, de ander tot lam. Zonder dat de omstandigheden daar aanleiding toe geven zie je soms mensen die alles hebben onethisch handelen. En omgekeerd eerlijkheid bij mensen die niets hebben. Als ik zaken scheef zie gaan, ga ik de confrontatie aan. Ik spreek bedrijven erop aan als ze hun medewerkers niet fatsoenlijk behandelen. Ook als ik een vermoeden van fraude heb. Het belangrijkste is de dialoog aan te gaan om zo tot oplossingen te komen. Als je alleen maar controleert heb je weinig toegevoegde waarde. Je moet als financial met een ethisch kompas door de wereld.'