Verslag ledengroepvergadering accountants in business 18 april 2017

Ruim tachtig leden waren aanwezig bij de ledengroepvergadering accountants in business op 18 april jl. in Amsterdam.

Tekening AiB visie op accountancy

Tijdens de bijeenkomst werd volgens het worldcafé-concept live met elkaar gediscussieerd over onze toekomstvisie als beroepsorganisatie. De bijdragen van de leden worden gebruikt voor de update van het Visiedocument de toekomst van de financieel professional (uit eind 2014). Maar ook als input voor het lopende NBA-visieproces ‘Een beroep met toekomst’.

Onder begeleiding van bestuursleden en medewerkers werd in kleine groepen ingezoomd op vragen als:

  • Wat zijn de komende 10 jaar de belangrijkste ontwikkelingen die impact gaan hebben op ons beroep als accountant in business?
  • Wat bindt ons als pluriforme beroepsgroep?
  • Wat wordt de impact van technologie, maar ook van duurzaamheid/circulaire economie op onze functie?
  • Welke (nieuwe) competenties worden de komende jaren belangrijker?

Hierover werd enthousiast van gedachten gewisseld en zijn diverse inzichten en meningen verzameld. Deze werden tijdens de bijeenkomst beknopt teruggekoppeld door een aantal bestuursleden.

Door twee tekenaars is de inspiratie van deze avond vertaald naar een visuele samenvatting van hoe accountants de toekomst van het beroep voor zich zien.

Benoeming nieuw bestuurslid

Coen ReindersVanwege het tussentijds aftreden van een bestuurslid (RA) is na een uitgebreide wervings- en selectieprocedure Coen Reinders voorgesteld als kandidaat. Tijdens de vergadering is Reinders benoemd als bestuurslid van de ledengroep.

 

 


  Coen Reinders