Terugblik debatsessie De financiële functie is rijp voor disruptie! En nu?

‘Ga ermee aan de slag, experimenteer, als het niet werkt try again, spring op de wagen, neem kleine stapjes, er komen nieuwe competenties bij, blijf bij je basis van integriteit en transparantie.’ Dat waren enkele adviezen van sprekers en deelnemers aan de debatsessie naar aanleiding van het onderzoek ‘De financiële functie is rijp voor disruptie’. In het onderzoek worden 5 redenen aangegeven voor deze conclusie. 

Bijna 65 deelnemers aan de debatsessie werden door prof. Frank Verbeeten meegenomen in de belangrijkste inzichten uit het onderzoek. Hij gaf bijvoorbeeld aan dat het gebrek aan kwalitatieve capaciteit nog een rem is om het aantal invoices van 5.000 per fte met robots terug te brengen naar 500.000 invoices per fte. Als belangrijke uitdagingen wees hij op vragen als: Hoe moet je internal control waarborgen én kun je ‘samengestelde cijfers’ nog vertrouwen?

Bart Meussen, EVP KPN, gaf aan dat de (finance) organisatie van morgen tegelijkertijd stabiel en wendbaar is, ‘digitally enabled’. Je hebt paarse teams en mensen nodig die over analytische skills, techniek, business kennis en communicatieve vaardigheden beschikken. Zijn believes en ervaringen zijn dat je zonder deze combinatie van skills binnenkort niet meer relevant bent. De implementatie is een ‘agile’ reis, waarbij je succesen en mislukkingen moet accepteren. Ten slotte gaf hij aan dat het niet zozeer over techniek gaat maar over verandering van context. Een cruciale samenhang tussen technologie, processsen en organisatie & cultuur.

Een impressie van de sprekers en reacties van deelnemers zijn terug te vinden op korte filmpjes op Youtube: 

De deelnemers namen geanimeerd deel aan prikkelende stellingen via Kahoot en discussievragen. Met name de vraag over welke competenties de belangrijkste worden voor financieel professionals leverde een duidelijk beeld op: business kennis, openstaan voor veranderingen en creativiteit (met name visualiseren). Daarbij werd ook duidelijk aangegeven dat digital skills als data analyse en technische skills erbij komen. Dat bracht het eveneens aanwezig CMweb tot het schrijven van een artikel.

Qua opleidingen werd ervoor gepleit dat er met andere onderwijsvormen wordt gewerkt in plaats van vaak tradionele, klassikale onderwijsvormen. Ook werd de verwachting uitgesproken dat steeds meer jongere financials de ‘oudere’ financials gaan opleiden.