Nieuw magazine met thema: Ethiek

14 december 2018

Na het themanummer over Vrouwen in finance en accountancy en Klimaat, deze keer een themanummer over Ethiek.
Deze themaformule is de opvolger van het vaktijdschrift MCA (Management Control & Accounting). De redactie bestaat uit diverse professoren (prof. dr. J.F.M.G. Bouwens, prof. dr. F.G.H. Hartmann, prof. dr. R.F. Speklé, prof. dr. F.H.M. Verbeeten MBA), ondersteund door het NBA-bureau, journalisten en fotografen. Prof. dr. Eddy Vaassen RA is voorzitter van de redactie.

Themaformule

Dit blad is vooral voor accountants in business, ter verdieping van vakinhoudelijke trends en actualiteit. Alle thema's worden bekeken vanuit de kennisgebieden governance, risk management & control, finance operations & reporting, performance management en strategie. Het magazine vertaalt ontwikkelingen naar voor de financieel professional relevante artikelen.

In het blad staan langere artikelen met aandacht voor de balans tussen wetenschappelijke verantwoording en relevantie voor de financieel professional, interviews, columns en nieuwsberichten.

Thema: Ethiek

Het laatste themanummer van dit jaar gaat in zijn geheel over ethiek en de rol van de accountant in business. Met artikelen vanuit verschillende invalshoeken:

Edgar Karssing over ethische kwesties die voortkomen uit de toepassing van nieuwe technologieën, Peter van der Velden e.a. enerzijds over de mentale gezondheid van klokkenluiders en Paul Stuiver en Marion Smit anderzijds aangaande het versterken van professionele moed van de accountants in business. En zoals u van ons inmiddels gewend bent: mooie interviews onder andere over het rechthouden van de rug, het ontwikkelen en onderhouden van ethische regels en de vraag ‘waarom plegen mensen fraude?’. Kortom, een themanummer om in te duiken en te bewaren!

Als accountant in business ontvangt u  ‘Ethiek’ binnenkort thuis maar u kunt het blad ook alvast digitaal lezen