Coen Reinders: ‘Je moet in beweging blijven’

De waan van de dag kan een valkuil zijn. Daarom pleit Coen Reinders RA, bestuurslid van de ledengroep NBA Accountants in Business, ervoor een paar keer per jaar in de spiegel te kijken. 'Neem een adempauze en kijk naar jezelf.'

Wat was je ambitie toen je begon als financial?

'Ik wilde cfo worden. Als managementtrainee bij Shell wisselde ik regelmatig van functie. Daardoor had ik een aardig beeld van het werk van een cfo. Van het groepje managementtrainees dat tegelijk met mij startte ging niet iedereen voor datzelfde einddoel. Anderen wilden gewoon goed worden in een specifiek vakgebied. Sommigen hadden bijvoorbeeld geen gelegenheid om als expat in het buitenland te werken. Ik wel want ik wist dat ik daar meer kansen zou krijgen om te groeien.'

Hoe zorg je dat je groeit in je vak?

'Je moet in beweging blijven. In de twaalf jaar dat ik bij Shell werkte zat ik nooit langer dan twee jaar op dezelfde plek. Ook bij Schiphol waar ik daarna werkte zorgde ik ervoor dat ik om de drie jaar een nieuwe functie had. Dat kostte wel wat meer moeite want binnen Schiphol was dat niet gebruikelijk. Iedere keer als er binnen een van de vier businessunits een controllersfunctie vrij kwam stak ik mijn vinger op. Om de slagingskans te vergroten, zocht ik naar mijn eigen vervanging. Soms vormde je een treintje met collega controllers zodat je allemaal tegelijk van positie wisselde. Door die dynamiek kon ik mij makkelijker ontwikkelen op diverse vlakken. Voor je mensen kun je ook kansen creëren. Bijvoorbeeld bij een grote investering van Schiphol, presenteerde McKinsey gebruikelijk de businesscase. Toen ik eenmaal directeur finance & control was, besloot ik dat we dat zelf ook konden. Met interne mensen maakten we de businesscase. Er was wel een obstakel. McKinsey geeft als externe partij geloofwaardigheid aan een businesscase naar de politiek. Daarom vroegen we hen om een second opinion. Dat pakte heel goed uit en was een mooie samenwerking.'

'Het gaat niet alleen om je finance skills. Die verkrijg je door je RA-opleiding en wat je leert in aanvullende programma's zoals INSEAD maar hoe krijg je andere mensen mee? Daarvoor moet je om je heen kijken. Wie is daar goed in? En hoe doet hij dat? Ik heb veel opgestoken van een directeur die daarin uitblonk.'

Je bent als bestuurslid medeverantwoordelijk voor het maturiteitsmodel. Waarom heb je er aan meegewerkt?

'Omdat ik het onderwerp belangrijk vind. Ik had in 2017 al meegewerkt aan de toekomstvisie op het beroepsprofiel van de financieel professional. Met dit model maken we het concreet. Het model onderscheidt twee dimensies: verantwoordelijkheid bij strategie en de rol in de waardeketen. Die tweede as is mijn idee. Het gaat niet alleen over hoeveel zeggenschap je hebt maar vooral ook over de mate waarin je waarde creëert. Het opstellen van de jaarrekening is waardebehoud. Een goede investeringsanalyse is waardecreatie. Hoe je je wilt ontwikkelen heeft te maken met keuzes. Wat doe ik wel en wat doe ik niet? Naarmate je verder groeit in je carrière heb je daar meer zeggenschap over. Aan een maandafsluiting kun je bijvoorbeeld veel tijd besteden maar je kunt ook besluiten dat je de eerste en tweede maand minder aandacht geeft en de derde maand extra je best doet. Ik hoop dat mensen zich een paar keer per jaar plotten in dit model. Waar sta ik? Waaruit bestaan mijn dagelijkse activiteiten? Groei ik nog? Het model dwingt je om daarbij stil te staan. Een vroegere leidinggevende van mij sprak in dat verband over fastlane en parklane. In de fastlane leef je in de waan van de dag. In de parklane neem je een adempauze en kijk je naar jezelf. Het einde van de zomervakantie of de kerstdagen zijn goede momenten om daarover na te denken. Praat bij twijfel met een collega die je vertrouwt. Dat hoeft niet eens een financial te zijn. Ik ben bijvoorbeeld lid van de Rotary. Mijn medeleden kennen mij goed en zien feilloos hoe de vlag erbij hangt.'

Je pleit ervoor dat financials veel uren moeten steken in projecten naast hun dagelijks werk. Waarom zijn nevenfuncties belangrijk?

'Je kijkt bij een ander in de keuken. Ik ben bijvoorbeeld toezichthouder bij een lokale Rabobank. Het is heel interessant om te zien hoe ze hun organisatie inrichten. Hoe gebruiken ze IT in hun processen? Wat vullen ze lokaal in en wat centraal? Ga in een bestuur wel voor een niet-financiële positie. In een rol als toezichthouder kun je meer reflecteren.'

Nu je eenmaal cfo bent, wat is nu je ambitie?

'Ik wil graag professioneel groeien en lesgeven aan een postdoctorale controllersopleiding. Ik vind het leuk om kennis over te dragen. In het verleden heb ik al eens eerder les gegeven aan een universiteit. Daar wil ik graag een bescheiden vervolg aan geven.'