Reactie AiB-bestuur op governance voorstellen NBA

Op naar een nieuw NBA!

Transitie van ledengroep naar faculties en communities - Impact voor Accountant in Business

De NBA organisatie staat voor een transitiejaar waarin de huidige ledengroepen worden opgeheven en het gedachtegoed over gaat naar Faculties en Communities.

Ook voor de Accountant in Business (AiB) zal dat gevolgen hebben, we leggen dit graag uit en roepen op om actief mee te denken en te doen in dit traject.

Waarom de verandering?

De accountant staat momenteel minder in zijn kracht dan mogelijk is, en  het belang van de rol van de accountant in al haar hoedanigheden wordt onvoldoende door de maatschappij herkent.

De NBA-structuur is teveel naar binnen gericht. De kracht van de keten wordt onvoldoende benut. De NBA wil meer leden  betrekken en zich meer naar buiten richten op de verschillende beroepsdomeinen (zoals bijvoorbeeld Ethiek).

Wat gaat er veranderen?

De huidige ledengroep Accountant in Business wordt opgeheven en het gedachtegoed gaat over naar faculties en communities.

“Ik zie accountants in verschillende rollen en hoedanigheden” zegt Mark Cremers, bestuurslid van de ledengroep AiB. “Ze zijn soms verantwoordelijk voor bedrijfsvoering, voor vastlegging en rapportage van die bedrijfsvoering of de controle van de verantwoording. Dit alles met een verbindende geesteshouding en gedrag gericht op het publiek belang. Het is mooi om dit terug te zien bij de verschillende faculties.”

Faculties => Met de overgang naar faculties wil de NBA op het gebied van beroepsontwikkeling de gehele keten bestrijken, dus zowel openbare accountants, overheids- en interne accountants, als de Accountant in Business.

De volgende faculties worden onderkend: Ethiek, Cultuur & Gedrag, Accounting & Reporting, Audit& Assurance en Business & Management. Faculties richten zich op de toekomst van hun kennisgebied (de stip op de horizon) en ontwikkelen en delen kennis gericht op het bevorderen van de beroepsuitoefening.

Om ook de blik van buiten te betrekken bij de beroepsontwikkeling hebben zowel leden als niet-leden zitting in het bestuur van faculties.

Communities => Communities bieden leden de mogelijkheid om zich “bottom-up” te organiseren en krijgen de beschikking over een digitaal platform om ervaringen en ideeën te delen.

Op dit moment wordt er proef gedraaid met de communities Planet Finance en Accountech. Olivier van Thuijl: “Bij Planet Finance zie je dat geïnteresseerden uit verschillende windrichtingen (AiB, Openbaar Accountants maar ook niet-NBA leden) gezamenlijk tot initiatieven komen om de kennis te vergroten over duurzaamheid en de rol van de accountant.”

De communities worden vanaf 2021 ondersteund door een digitaal platform waarbij leden eenvoudig met elkaar in contact kunnen komen.

Wanneer gaat deze verandering plaatsvinden?

In 2021 zal de transitie naar de faculties en communities gaan plaatsvinden. De nieuwe governance staat op de agenda van de NBA ledenvergadering van 14 december 2020.

De transitie naar faculties en de communities zal via de geleidelijke weg plaatsvinden. De ALV van december is een belangrijke volgende stap waarin gevraagd wordt om in te stemmen met het verzoek aan de minister van Financiën een wetsvoorstel in te dienen gericht op vernieuwing van onze beroepsorganisatie. Jij als accountant zal de keuze zelf gaan maken bij welke faculties en communities je aan gaat sluiten.

Bestuur ledengroep Accountant in Business

Als bestuur staan we achter de transitie naar de faculties en communities. In 2021 zullen de activiteiten zoals u van ons gewend bent plaatsvinden (zoals bijvoorbeeld de Dag vd Financial).

Gedurende het jaar zullen we er verder voor zorgdragen dat de transitie van deze activiteiten naar de faculties en communities soepel gaat verlopen en dat alle mooie activiteiten van onze ledengroep een nieuwe plek krijgen.

Ons doel is ook om meer accountants te betrekken bij deze activiteiten. Wij hebben er vertrouwen in dat onze missie “helpen van de accountant in business met zijn professionele ontwikkeling” in de nieuwe situatie wordt voortgezet.