Regelgeving beroepsorganisatie

Met de inwerkingtreding van de Wet op het accountantsberoep is de NBA ook formeel ingesteld. Regelgeving die eerder afzonderlijk is vastgesteld door het NIVRA en de NOvAA blijft echter nog wel van kracht totdat deze is vervangen door regelgeving van de NBA. Met het oog hierop wordt op deze pagina apart aangegeven op wie de regelgeving van toepassing is.

In het geval de tekst van een regeling (nagenoeg) gelijkluidend  is, is ervoor gekozen om slechts bij één regeling een toelichting op te nemen en bij de andere regeling naar die toelichting te verwijzen.

Wetgeving betrekking hebbend op de beroepsorganisatie zelf

Wet op het accountantsberoep

Besluit accountantsopleiding 2013 »

Regelgeving betrekking hebbend op de beroepsorganisatie zelf

  
Ledenvergadering, bestuur, ledengroepen, voorzitter, afdelingen/kringen en commissies

Verordening op de beroepseed Verordening op de voorzitter Verordening op de ledengroepen Nadere voorschriften ledengroep van openbaar accountants Nadere voorschiften ledengroep intern en overheidsaccountants Nadere voorschriften ledengroep accountants in business Verordening op de ledenvergadering Verordening op het bestuur Verordening op de afdelingen en de kringen Verordening op het surplusvermogen Reglement voor commissies en werkgroepen

Raad voor Toezicht

Verordening op de Raad voor Toezicht Verordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen Verordening op de kwaliteitsbeoordeling

Raad voor geschillen/Klachtbehandeling

Verordening op de Raad voor Geschillen 2014 Verordening op de klachtbehandeling

Onderwijs/examen/praktijkstage/praktijkopleiding/permanente educatie

Verordening op de kennistoets Tijdelijke verordening integratie examentraject opleiding tot Registeraccountant Verordening op de beroepsprofielen Verordening op de praktijkopleidingen Nadere voorschriften praktijkopleidingen Verordening op de geldelijke bijdragen praktijkopleidingen Verordening examen Nederlands recht en examen gedrags- en beroepsregels Verordening examengelden Nederlands recht en examen gedrags- en beroepsregels

Contributie/kosten

Besluit kostenvergoedingen 2015 Besluit kostenvergoedingen leden van de Raad voor Toezicht Besluit kostenvergoedingen leden van de Raad voor Geschillen Besluit kostenvergoedingen leden van de Commissie voor de Bezwaarschriften Besluit kostenvergoedingen leden van de Klachtencommissie Contributieverordening 2017 Algemene contributieverordening Verordening tarief inschrijvingen accountantsregister Verordening op de kostenvergoedingen

Overige besluiten

Besluit van de Raad voor de Praktijkopleidingen houdende regels inzake ondermandaat en machtiging aan Stagebureau USG Finance Professionals (Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau USG Finance Professionals) Besluit ondermandaat en machtiging door Raad voor de Prakrijkopleidingen aan SRA stagebureau (stcrt-2014-30083) Besluit ondermandaat en machtiging door Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau ABN AMRO (stcrt-2014-30084) Besluit ondermandaat en machtiging door Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Accountancy Rijksoverheid (stcrt-2014-33798) Besluit ondermandaat en machtiging door Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Audit Rabobank Groep (stcrt-2014-30085) Besluit ondermandaat en machtiging door Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Baker Tilly Berk (stcrt-2014-30089) Besluit ondermandaat en machtiging door Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau BDO (stcrt-2014-30090) Besluit ondermandaat en machtiging door Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Deloitte (stcrt-2014-30092) Besluit ondermandaat en machtiging door Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau EY (stcrt-2014-30093) Besluit ondermandaat en machtiging door Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Flynth (stcrt-2014-30094) Besluit ondermandaat en machtiging door Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Grant Thornton (stcrt-2014-30096) Besluit ondermandaat en machtiging door Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau ING groep (stcrt-2014-30097) Besluit ondermandaat en machtiging door Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Joanknecht en Van Zelst (stcrt-2014-33797) Besluit ondermandaat en machtiging door Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau KPMG (stcrt-2014-33799) Besluit ondermandaat en machtiging door Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Mazars (stcrt-2014-33800) Besluit ondermandaat en machtiging door Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau PKF Wallast (stcrt-2014-33801) Besluit ondermandaat en machtiging door Raad voor de Praktijkopleidingen aan stagebureau PwC (stcrt-2014-30100) Besluit ondermandaat en machtiging door Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau RSM (stcrt-2014-30101) Besluit ondermandaat en machtiging door Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau SNS Reaal Groep (stcrt-2014-30102)

 

Besluit mandaat en machtiging door bestuur Besluit ondermandaat en machtiging door directie Besluit ondermandaat en machtiging door Raad voor Toezicht Besluit ondermandaat en machtiging door Raad voor de Praktijkopleidingen (stcrt-2014-21888) Besluit ondermandaat en machtiging door Raad voor de Praktijkopleidingen aan NBA stagebureau (stcrt-2014-21889) Besluit tot wijziging van het Besluit mandaat en machtiging door bestuur (stcrt- 2014-16940) Instellings- en benoemingsbesluit Commissie voor de bezwaarschriften (stcrt-2013-28086)
Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

Regelgeving beroepsorganisatie

Annuleren