Archief regelgeving beroepsorganisatie

Wetgeving betrekking hebbend op beroepsorganisatie zelf

Wet op accountantsberoep per 1 januari 2013

Wet op de registeraccountants per 1 juli 2010 RA

Ledenvergadering, bestuur, afdelingen/kringen, vertegenwoordigingsbevoegdheden

Verordening op de Ledengraoepen (tekst geldend tot 18 juni 2016) Ontwerpverordeningen ten behoeve van de Ledenvergadering op 24 juni 2013 Download de ingebrachte zienswijze van BDO (24 juni 2013) Download de reactie op de zienswijze van BDO (24 juni 2013) Ingediende amendementen 24 juni 2013 Verordening tot wijziging van de Verordening op de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de NOvAA AA Verordening op de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de NOVAA AA Regelen ter uitvoering van de verordening op het bestuur AA Regelen ter uitvoering van de Bestuursverordening RA Verordening op de Ledenvergadering AA Verordening op de Ledenvergadering 2008 RA Bestuursverordening 2010 RA Verordening op het bestuur 2007 AA Verordening tot intrekking van de Verordening op de vertegenwoordigingsbevoegdheid

Raad voor Toezicht / College kwaliteitsonderzoek (CKO)  

Verordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen (tekst geldend in 2014) Verordening tot wijziging van de Verordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen Verordening op de kwaliteitsbeoordeling (tekst geldend in 2014) Verordening tot wijziging van de Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen Verordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen AA Verordening tot wijziging van de Verordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen Verordening op de tarieven periodiek preventieve toetsing 2011 AA Verordening kwaliteitsonderzoek 2011 RA Verordening tarieven kwaliteitsonderzoek 2009 RA Verordening op de tarieven periodieke preventieve toetsing 2012 AA Verordening op de periodiek preventieve toetsing AA Verordening op de Raad voor Toezicht RA Verordening op de Raad voor Toezicht AA Verordening op de kwaliteitstoetsing NIVRA Verordening op de kwaliteitstoetsing NOvAA Verordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen RA Verordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen AA Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen

Raad voor Geschillen/Klachtbehandeling

Verordening op de klachtbehandeling Verordening op de Raad voor Geschillen 2012 RA Verordening op de Raad voor Geschillen 2012 AA Verordening op de Raad voor geschillen 2012 AA Verordening op de Raad voor Geschillen 2012 RA

Inschrijfgeld, contributie en kostenvergoedingen

Verordening op de kostenvergoedingen Verordening op de kostenvergaderingen (tekst geldend in 2014) Verordening tot wijziging van de Verordening op de kostenvergoedingen Contributieverordening 2014 Verordening tarief inlichtingen accountantsregister RA (2013) Verordening op de kostenvergoedingen 2013 RA Verordening op het inschrijfgeld RA Verordening op het inschrijfgeld AA Verordening op de kostenvergoeding RA Verordening op de kostenvergoeding AA Algemene contributieverordening 2013 RA Contributieverordening 2013 RA Algemene contributieverordening 2013 AA Contributieverordening 2013 AA Verordening op het inschrijfgeld (ingangsdatum 1-9-2011) RA Algemene Contributieverordening 2007 RA Contributieverordening september tot en met december 2011 RA Verordening op de tarieven contributie 2011 AA Verordening op de kostenvergoedingen AA Verordening op de tarieven kostenvergoedingen 2011 AA

Onderwijs/examen/praktijkstage/praktijkopleiding/permanente educatie

Verordening examengelden Nederlands recht en examen gedrags-en beroepsregels (geldend tot 1 januari 2017) Verordening geldelijke bijdragen praktijkopleidingen (geldend tot 1 januari 2017) Verordening op de praktijkopleidingen (tekst geldend tot 1 januari 2017) Verordening op de geldelijke bijdragen praktijkopleidingen (tekst geldend in 2014) Verordening tot wijziging van de Verordening op de geldelijke bijdragen praktijkopleidingen Verordening examengelden Nederlands recht en gedrags- en beroepsregels geldend vanaf 1 september 2012 (RA) Verordening tot wijziging van de Verordening op het examengeld in werking tredend vanaf 1 januari 2012 (AA) Verordening op de geldelijke bijdragen praktijkstage (ingangsdatum 1-9-2011) RA Verordening examengelden Nederlands recht en gedrags- en beroepsregels (ingangsdatum 1-9-2011) RA Verordening examengelden Nederlands recht en gedrags- en beroepsregels RA Verordening op het examengeld AA Algemene contributieverordening 2013 RA Contributieverordening 2013 RA Verordening op de kostenvergoedingen 2013 RA Verordening tot wijziging van de Verordening examengelden Nederlands recht en gedrags- en beroepsregels RA Verordening tot wijziging van de Verordening op de ledenvergadering 2008 RA Verordening tot wijziging van de Verordening op het inschrijfgeld RA Algemene contributieverordening 2013 AA Contributieverordening 2013 AA Verordening op de ledenvergadering 2012 AA Verordening tot wijziging van de Verordening op de kostenvergoedingen AA Verordening tot wijziging van de Verordening op het inschrijfgeld AA
Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

Archief regelgeving beroepsorganisatie

Annuleren