VGBA, ViO en NVKS

Op 1 januari 2014 zijn de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en de Tijdelijke nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) in werking getreden. 

VGBA en ViO

Onderstaand vindt u de VGBA en de ViO zoals vastgesteld in de bijeenkomst van de ledenvergadering op 16 december 2013. Bij deze stukken zijn ook de bijbehorende versies van de toelichtingen gevoegd. De verordeningen zijn via een uitgebreide consultatie onder de leden tot stand gekomen. 

LET OP!

Op 17 juni 2016 wijzigt de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO). Dit is het gevolg van de inwerkingtreding van deWijzigingsverordening ViO 2016, die in de bijeenkomst van de ledenvergadering van 17 mei 2016 is vastgesteld.

Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) Toelichting op de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) Toelichting op de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO)

Niet-officiële Engelse vertalingen VGBA, ViO en ondersteunende informatie

Verordening gedrags- en beroepsregels Engelse vertaling Verordening inzake de onafhankelijkheid - Engels vertaling Toelichting VGBA - Engelse vertaling Toelichting bij ViO - Engelse vertaling

Ondersteunende informatie VGBA en ViO

Ter ondersteuning van de leden zijn de volgende NBA-handreikingen opgesteld. Hierin staat een aantal in de praktijk voorkomende situaties van de toepassing van het toetsingskader uit de VGBA en de ViO:

NBA-handreiking 1131 'Toepassing ViO' NBA-handreiking 1130 'Voorbeelden toepassing VGBA'

De handreikingen zijn bedoeld ter illustratie en bevatten geen nieuwe of aanvullende normen ten opzichte van de ViO en de VGBA. Beide handreikingen zijn een living document dat steeds aangevuld wordt. Het is de bedoeling  dat deze handreikingen uitgebreid kunnen worden met nieuwe onderwerpen.

Ter ondersteuning bij de implementatie van de verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) is een verschillenanalyse en een leeswijzer ter beschikking gesteld.

NVKS

Voorschriften voor kwaliteitssystemen zijn niet nieuw, maar op dit moment verspreid over meerdere regelingen. Met de implementatie van de NVKS is er sprake van één set van regels voor accountantskantoren en accountantsafdelingen (alle accountantseenheden met uitzondering van accountantsorganisaties). De NVKS hebben geen betrekking op de uitvoering van wettelijke controles. De NVKS moeten door alle accountantseenheden geïmplementeerd zijn op 1 januari 2018, maar mogen vanaf 1 januari 2017 al worden toegepast. Voorwaarde is wel dat dan aan alle bepalingen van de NVKS wordt voldaan.

Download Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen (NVKS) Download Toelichting op NVKS
Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

VGBA, ViO en NVKS

Annuleren