HRA App voor iPad en Android-tablet

De HRA App bevat alle regelgeving voor accountants, NBA-handreikingen en NBA-Alerts. De app is verkrijgbaar in de App Store en Google Play Store en kost € 29,99. De HRA App werkt niet op je telefoon!

Voordelen van de HRA App

  • mogelijkheid voor archivering
  • gratis updates per jaareditie
  • verwijzingen naar gerelateerde regelgeving, toelichtingen, handreikingen en alerts
  • geen internetverbinding nodig
  • mogelijkheid tot samenstellen eigen dossiers.

Vragen
Heeft u vragen over bestellingen van de HRA App voor uw kantoor? Dan kunt u contact opnemen met Ella Topper, tel. 020 – 3010323 of per e-mail: boekhandel@nba.nl.

Opmerkingen en ervaringen
Wij zijn benieuwd naar uw gebruikerservaringen met de HRA App. Stuur uw opmerkingen en ideeën naar Hans Prikken; h.prikken@nba.nl. Zo kunnen we de volgende release nog verder verbeteren.

Copyright HRA App
© 2016 Nederlandse beroepsorganisatie van accountants (NBA), Amsterdam. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch op geluidsband of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NBA.

Disclaimer HRA App
De NBA heeft zich ten doel gesteld voor een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te zorgen. Niettemin is de NBA niet aansprakelijk voor onjuistheden die eventueel in deze uitgave voorkomen.

Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

HRA App

Annuleren