Naar een uitgebreidere controleverklaring

NBA-onderzoek naar uitgebreide controleverklaring

Controleverklaringen van accountants bevatten meer informatie voor gebruikers van de jaarrekening dan voorheen. Ook geven sommige accountants in hun verklaringen meer uitleg dan vereist. Dat blijkt uit onderzoek van de beroepsorganisatie van accountants NBA naar toepassing van de nieuwe, uitgebreide controleverklaring. 

Download het rapport inzicht uitgebreidere controleverklaring

Definitieve Standaarden over de controleverklaring voor alle controles

De NBA publiceert de nieuwe en herziene Standaarden over de controleverklaring. Deze zullen door het bestuur ter goedkeuring worden voorgelegd aan de minister van Financiën.  Het betreft de IAASB voorstellen voor een nieuwe structuur voor de controleverklaring die verplicht is voor alle entiteiten, bij alle controles van financiële overzichten.  Dit geldt zowel voor oob’s en andere beursgenoteerde ondernemingen als voor niet-oob’s.

De volgende standaarden zijn aangepast:

Wijzigingen in andere Standaarden (210, 220, 230, 540, 580,710) Standaard 260 Communicatie met de met governance belaste personen (herzien - per 15 december 2016) Standaard 570 Continuïteit (herzien - per 15 december 2016) Standaard 706 Paragrafen ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden en paragrafen inzake overige aangelegenheden in de controleverklaring van de onafhankelijke accountant (herzien - per 15 december 2016) Standaard 705 Aanpassingen van het oordeel in de controleverklaring van de onafhankelijke accountant (herzien - per 15 december 2016) Standaard 701 Het communiceren van kernpunten van de controle in de controleverklaring van de onafhankelijke accountant (nieuw - per 15 december 2016) Standaard 700 Het vormen van een oordeel en het rapporteren over financiële overzichten (herzien)

Definitieve standaard inclusief voorbeeldverklaring

De NBA heeft de definitieve standaard voor de controleverklaring gepubliceerd. Met de implementatie van deze standaard wordt geregeld dat accountant bij organisaties van openbaar belang meer vertellen over hun controle in de controleverklaring over de jaarrekening 2014.

Download Standaard 702N inclusief voorbeeldverklaring

Download ook het consultatiedocument, de voorlichtingsbrochure en de praktijkvoorbeelden kernpunten van de controle:

Voorlichtingsbrochure Nieuwe Controleverklaring Praktijkvoorbeelden van kernpunten van de controle

Achtergrondinformatie
De ontwerpen zijn gebaseerd op de IAASB Standaarden en UK Standaard:

ISA 570 ISA 706 ISA 705 ISA 701 ISA 700 ISA 260 ISA 700 (UK & Ireland) Conforming Amendments to ISAs

Engelstalige versies

English version Standaard 702N including auditor's report

Information brochure ‘New auditor’s report for public interest entities’

Lees meer over de geschiedenis van deze controleverklaring
Dossier 'Naar een verbeterde controleverklaring'

Consultatietraject 702N
Op 18 november is de consultatie van Transparant over de controle afgesloten. Er zijn ongeveer 30 reacties op het document ontvangen, daarnaast is er een rondetafel gehouden en is er de nodige discussie op Accountant.nl gevoerd. In onderstaand document wordt ingegaan op een aantal belangrijke punten die naar aanleiding van de consultatie aan de orde zijn geweest.

Nadere uitleg n.a.v. consultatie 702N Consultatiedocument 'Transparant over de controle'

Lees alle reacties » 


Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

Naar een uitgebreidere controleverklaring

Annuleren