Jaarplan 2016

Eind maart 2016 is het jaarplan van het Adviescollege voor beroepsreglementering (ACB) goedgekeurd door het bestuur.

Jaarlijks stemt het ACB haar activiteiten voor het komend jaar met het bestuur af. Deze activiteiten worden bepaald op basis van een inventarisatie binnen het ACB en haar subcommissies, het bestuur en andere belanghebbenden.

De activiteiten in het jaarplan worden uitgewerkt in projectplannen. Deze plannen worden vervolgens uitgevoerd door werkgroepen.

Download het Jaarplan 2016

Actiever informeren

Vanaf nu houdt het ACB u actiever op de hoogte  van de voortgang van de projecten door publicatie van de projectverslagen opwww.nba.nl. Uiterlijk eind juni verwachten wij van alle huidige projecten dergelijke verslagen op de website te plaatsen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kristel Middel-Vork

Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

Jaarplan 2016

Annuleren