Verplicht PE-onderwerp 2017 - Frauderisicofactoren

Eén van de maatregelen uit het rapport 'In het publiek belang' handelt over fraude (maatregel 4.4). Centraal in deze maatregel staat het signaleren en beoordelen van frauderisico's en ook de rapportage hierover door de accountant.

Voor de implementatie van de maatregel is in maart van dit jaar de werkgroep Focus op Fraude gestart. De werkgroep adviseert het NBA-bestuur op hoofdlijnen over fraudebeleid. Het Verplichte PE-onderwerp 'Frauderisicofactoren' loopt vooruit op het plan dat de Werkgroep dit najaar zal presenteren.

Onderkenning van de frauderisico's schiet tekort

Indien fraude aan het licht komt, zijn de meeste controlerend accountants goed bekend met de regelgeving. Dit blijkt uit de resultaten van de in 2014/2015 afgelegde kennistoets. Eerdere verplichte cursussen (RAC 240, Clarity, Professioneel Kritische Instelling en Zeg wat je ziet) hebben aan de bijbehorende kennis en vaardigheden aandacht besteed. Uit meerdere recente praktijkvoorbeelden blijkt dat het onderkennen van de frauderisico's tijdens de risicoanalyse en planningsfase tekort schiet.

Het Algemeen Bestuur van de NBA heeft daarom besloten een training 'Frauderisicofactoren' verplicht te stellen als onderdeel van de permanente educatie in 2017.

Deze is verplicht voor openbaar accountants die werkzaamheden ten behoeve van de wettelijke en/of vrijwillige controles van de jaarrekening verrichten in het jaar 2017.

Inhoud training

De training omvat één dag en bestaat uit een kennisdeel (2 PE-uren) en een toepassingsdeel (6 PE-uren) dat vooral het kenmerk heeft van een praktijkgerichte workshop. De training staat onder leiding van twee trainers (een accountant en een gedragsdeskundige), de groepsgrootte bedraagt maximaal 20 deelnemers.

Geaccrediteerde PE-instellingen 

De Training 'Frauderisicofactoren' mag alleen worden gegeven door de NBA geacrediteerde instellingen. De komende maanden zal het aantal geaccrediteerde aanbieders naar verwachting groter worden.

Ga naar de lijst met geacrediteerde instellingen »

Curriculum

De training is verplicht voor openbaar accountants die werkzaamheden voor de wettelijke en/of vrijwillige controles van de jaarrekening verrichten in het jaar 2017.

Lees het vastgestelde curriculum van het verplichte onderwerp

bel de pe servicedesk 030 301 0351

Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

Verplicht PE-onderwerp 2017 - Frauderisicofactoren

Annuleren