Verplicht PE-onderwerp 2014/2015

“Het moet beter!”: zo luidde de column van NBA-voorzitter Huub Wieleman op Accountant.nl medio juni. Daarmee inhakend op de negatieve berichtgeving rond de kwaliteit van de accountantscontrole. Een column waarin Wieleman eveneens verslag doet over de ‘Haagse’ verwachtingen ten aanzien van de signalerende rol van de accountant: “Observeren is niet langer voldoende!”.

De verbetering van de controlekwaliteit en herstel van vertrouwen staat al langer op de agenda van het accountantsberoep. Het verbeteren van het signalerend vermogen van de accountant en het tijdig en gericht interveniëren is nieuw. Dit vergt een andere opstelling van de accountant. 

Redenen voor het NBA-bestuur om voor 2014 -2015 een verplicht PE-onderwerp aan te wijzen voor openbaar, intern en overheidsaccountants. Het verplichte PE-onderwerp geldt niet voor Accountants in Business.

Onderdelen verplicht PE-onderwerp 2014/2015

Het verplichte PE-onderwerp kent 3 verschillende onderdelen:

  Training 'zeg wat je ziet'
(8 PE-uren)
      Online kennistoets
(Toets met 40 vragen)
    Dossiermentoring
(4 PE-uren)
 
  Over het communiceren van signalen       Toepassing van Controle- en overige standaarden      Bespreking van uw eigen dossier met een mentor  
  AA’s en RA’s die werkzaam zijn als openbaar accountant, intern- en overheidsaccountant       Voor openbaar accountants die werkzaamheden uitoefenen tbv wettelijke en/of vrijwillige controles     Voor openbaar accountants die eindverantwoordelijk zijn voor wettelijke en/of vrijwillige controles  
  Verplichting geldt voor de periode 1 januari 2014 tot 1 juli 2015       Verplichting geldt voor geheel 2014     Verplichting geldt voor de periode 1 januari 2014 tot 1 juli 2015  

 

Inhoud verschillende PE-onderdelen

‘Zeg wat je ziet’ over het communiceren van signalen

PE-verplichting voor openbaar, intern of overheidsaccountant

De training richt zich op de communicatieve vaardigheden en de professionele (zelfverzekerde) houding van de accountant. Uit recente rapportages van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Raad voor Toezicht alsmede signalen vanuit het beroep blijkt dat de mondelinge communicatieve vaardigheden van accountants een goede professioneel-kritische instelling soms in de weg staan.

Met het oog op bovenstaande doelstelling wordt de training geleid door een gedragstrainer die wordt bijgestaan door een trainingsacteur. De training duurt 1 dag (8 uur) en de maximale groepsgrootte is 10 deelnemers.

Curriculum 'Zeg wat je ziet' »

Kennistoets over de toepassing Controle- en overige standaarden 100 – 999

Verplichte toets voor openbaar accountants die wettelijke en/of vrijwillige controles verrichten

Deze online kennistoets bestaande uit 40 vragen richt zich op de kennis van de relevante regelgeving van toepassing op wettelijke en vrijwillige controles. De resultaten van de toetsing door de AFM en de Raad van Tucht vormen belangrijke input voor de opzet van de toets. Om te voldoen aan deze PE-verplichting moeten deelnemers de toets in 2014 succesvol afronden, daarbij mogen ze gebruikmaken van relevante documentatie.

» Het bestuur stelt  de leden die tot de doelgroep behoren een inhaaltermijn t/m 31 maart 2015 om de kennistoets alsnog met goed gevolg af te ronden en deze ook uiterlijk op deze datum op te nemen in hun online PE-registratie.

Curriculum Kennistoets »

Bestel de kennistoets »

Dossiermentoring, bepreking van een dossier met een coach (4 PE-uren)

Verplicht voor openbaar accountants die eindverantwoordelijk zijn voor wettelijke en/of vrijwillige controles

In dit coachingtraject wordt onder begeleiding van een mentor ingegaan op het eigen controledossier van de deelnemer(s). Daarbij komen zaken aan de orde als de uitgevoerde risicoanalyse, de opgenomen controle-informatie over risicovolle posten, documentatie, vastgelegde conclusies en specifieke aandachtspunten van de AFM en Raad voor Toezicht. Duur van de bijeenkomst bedraagt 4 uur.

Curriculum Dossiermentoring »

Geaccrediteerde PE-instellingen

Er zijn inmiddels een aantal instellingen geaccrediteerd. De komende maanden zal het aantal aanbieders naar verwachting groter worden.

Naar het overzicht met geaccrediteerde PE-instellingen »

Vragen en opmerkingen

Leden kunnen voor vragen en opmerkingen terecht bij de PE-servicelijn: 020 - 301 03 52.

Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

Verplicht PE-onderwerp 2014/2015

Annuleren