Regelgeving en wettelijke eisen PE

Wettelijke eisen | PE-regelgeving per 2014 | Registratie door de accountant zelf | Registratie door de werkgever | Vragen?

Als accountant moet u voldoen aan vakbekwaamheidseisen. Het verrichten van permanente educatie (PE)-activiteiten is verplicht. Permanente educatie is erop gericht de basiskennis van de RA en de AA binnen het vakgebied waarop hij werkzaam is te onderhouden en de ontwikkelingen binnen dit vakgebied bij te houden.

Wat zijn de wettelijke eisen?

De accountants die PE-plichtig zijn, dienen per driejaarscyclus minimaal 120 PE-uren met een minimum van 20 PE-uren per jaar aan PE-activiteiten te verrichten en te verantwoorden in het online PE-registratiesysteem.

PE-regelgeving per 1 januari 2014

Per 1 januari 2014 zijn de gewijzigde Nadere voorschriften permanente educatie (NVPE) en de Beleidsregel permanente educatie (BPE) van kracht.

Belangrijkste wijziging is dat het bestuur een kennistoets verplicht kan stellen als onderdeel van permanente educatie. De verplichting houdt in dat de kennistoets met goed gevolg moet worden afgelegd.

Verder zijn er aanpassingen in verband met de intrekking van de Verordening gedragscode en de inwerkingtreding van de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants per 1 januari 2014. Het bestuur heeft ook voorwaarden gesteld voor gestructureerde PE-activiteiten in een elektronische vorm. Tot slot zijn er een aantal technische en redactionele onvolkomenheden hersteld en zijn er wijzigingen doorgevoerd in verband met in de praktijk ondervonden knelpunten.

Downloads:

Nadere voorschriften permanente educatie (NVPE) zoals die gelden per 1 januari 2014
Toelichting op de Nadere voorschriften permanente educatie (NVPE)
Beleidsregel inzake permanente educatie (BPE) zoals die geldt per 1 januari 2014
Toelichting op de Beleidsregel inzake permanente educatie (BPE)
Vrijstellingsbesluit van 24 december 2013 inzake registratie van verrichte PE-activiteiten
Besluit van 24 december 2013 tot verplichtstellen van een kennistoets
Voorwaarden gestructureerde PE-activiteiten in elektronische vorm per 1 januari 2014


Registratie PE-activiteiten door de accountant zelf

 Iedere accountant, vanaf 1 januari 2013 ook de AA-Accountant, moet zijn PE-activiteiten conform de NVPE in het online PE-registratiesysteem verantwoorden via MijnNBA.nl. Dit moet hij uiterlijk doen op 31 maart volgend op het jaar waarover hij verantwoording aflegt.

Het PE-registratiesysteem op MijnNBA.nl is per 2013 ook toegankelijk voor AA-Accountants.

Download een korte handleiding over het registreren

Registratie PE-activiteiten door de werkgever

Het is mogelijk dat uw werkgever de door u verrichte PE-activiteiten voor u in het online PE-registratiesysteem van de NBA registreert. Ook in dat geval blijft u zelf verantwoordelijk voor uw eigen PE-registratie bij de NBA. Wij adviseren u dan ook tijdig te controleren of de door uw werkgever aangeleverde PE-gegevens in het online PE-registratiesysteem correct zijn. Indien u in enig jaar niet voldoende PE-activiteiten hebt verantwoord, ontvangt u persoonlijk een brief. Een dergelijke brief wordt nooit naar de werkgever gestuurd, omdat de PE-verplichting van toepassing is op het individuele lid.

Vragen?

  • Voor vragen over permanente educatie verwijzen wij u in eerste instantie naar de ‘Veelgestelde vragen PE'
  • Vindt u het antwoord op uw vraag daarin niet, dan kunt u zich via de Helpdesk vaktechniek wenden tot de afdeling Permanente educatie. 
  • Daarnaast staat de PE-servicelijn ter beschikking op maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.00 uur via 020-3010352
  • Wilt u een ontheffingsverzoek indienen? Gebruik dan het formulier voor ontheffingsverzoeken.
Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

Regelgeving en wettelijke eisen PE

Annuleren