Titelgebruik

Het gebruik van de titels Accountant-Administratieconsulent (AA) en registeraccountant (RA) is wettelijk beschermd en slechts voorbehouden aan hen die ingeschreven staan in het register van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants (NBA).

Tevens mogen benamingen zoals accountant, afkortingen en of samenstellingen daarvan niet in het openbaar worden gebruikt, indien men niet is ingeschreven in het accountantsregister.

Eveneens mag men zich niet zodanig gedragen dat daardoor bij het publiek redelijkerwijs de indruk moet worden gewekt dat men tot het voeren van die benaming gerechtigd is. Uiteindelijk is het de rechter die oordeelt of er sprake is van een overtreding van artikel 41 Wet op het accountantsberoep (Wab).

Schema wettelijk kader

 

 

 

Wat is beschermd

 

Vindplaats

 

 

1

 

Accountant-Administratieconsulent en Registeraccountant, zonder enige toevoeging, dan wel in enigerlei samenstelling of afkorting (zoals AA en RA).

 

Art 41 lid 1 Wab

 

 

2

 

Accountant zonder enige toevoeging, dan wel in enigerlei samenstelling of afkorting (bv accountantskantoor).

 

Art 41 lid 2 Wab

 

 

3

 

Zich zodanig gedragen dat daardoor bij het publiek de indruk moet worden gewekt dat men tot het voeren van de benaming accountant gerechtigd is.

 

Art 41 lid 2 Wab

 

 

4

 

Benaming assistent-accountant, adjunct-accountant of een soortgelijke benaming. Dit is voorbehouden aan degene die in een dienstbetrekking werkzaamheden verricht onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van een in die dienstbetrekking boven hem geplaatste accountant.

 

Art 41 lid 3 Wab

 

 

5

 

Welke titel mag men invoeren na het afronden van een opleiding in het hoger onderwijs (ho)?

 

Zie informatie op website Rijksoverheid

 

Uitzondering

Er is één uitzondering op wat hierboven staat beschreven en dat is het gebruik van de benaming adjunct-accountant; assistent-accountant of een andere soortgelijke benaming. Die benaming mag een niet-accountant gebruiken, mits diegene in een dienstbetrekking werkzaamheden verricht onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van een in die dienstbetrekking boven hem geplaatste accountant (art. 41 lid 3Wab).

Benaming Accountancy & Accounting

Ook uit jurisprudentie blijkt dat het gebruik van de titels en benamingen die met de accountantstitel of- benaming verwant zijn, is voorbehouden aan AA’s en RA’s. Zo heeft de Hoge Raad in haar arrest van 25 januari 2000 en het Hof in de uitspraak van 20 januari 2014 expliciet bepaald dat de term “accountancy” beschermd is en dat deze aanduiding uitsluitend gebruikt mag worden door Accountants-Administratieconsulenten en registeraccountants.

Dit geldt niet voor het gebruik van de benaming “account” zoals hetzelfde Hof geoordeeld heeft. Dit houdt in dat ook personen die niet ingeschreven staan in het accountantsregister de benaming “account” mogen voeren. Wat betreft het gebruik van de term “accounting” in de handelsnaam, heeft de hoogste rechter in het arrest van 27 januari 2015 bepaald dat deze term ook uitsluitend voorbehouden is aan hen die ingeschreven staan in het accountantsregister. 

Werkwijze beroepsorganisatie tegen onrechtmatig titelgebruik 

De NBA treedt op tegen het onrechtmatig gebruik van de accountantstitel. Sinds kort is de werkwijze van de NBA gewijzigd. Wanneer de beroepsorganisatie nu een melding binnenkrijgt, gaat zij na of naar haar mening mogelijk sprake is van onrechtmatig gebruik van de accountantstitel. Komt de beroepsorganisatie tot deze conclusie dan wordt hiervan melding gedaan bij de Belastingdienst/Bureau Economische Handhaving. Zij zijn belast met het toezicht op de naleving van artikel 41 Wab. De Belastingdienst/Bureau Economische Handhaving besluit zelfstandig of er al dan niet sprake is van onrechtmatig titelgebruik en over het al dan niet opleggen van een bestuurlijke boete dan wel een last onder dwangsom.

Zo’n 1600 gevallen van mogelijk onrechtmatig titelgebruik zijn onderzocht. Via een infographic kunt u onze werkwijze bekijken. 

Resultaten onrechtmatig titelgebruik

Wilt u weten hoeveel meldingen de afgelopen jaren zijn gedaan bij de NBA, respectievelijk NOvAA en het NIVRA, raadpleeg dan:

Jurisprudentie inzake onrechtmatig titelgebruik

Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

Titelgebruik

Annuleren