Aanvraag lidmaatschap

Naast een volledig ingevuld aanvraagformulier dient u aan een aantal andere eisen te voldoen voor inschrijving in het accountantsregister. 

Vereisten voor inschrijving accountantsregister

  • Gewaarmerkt afschrift van het diploma/getuigschrift afgegeven op grond van het met goed gevolg afgelegd hebben van het theoretische deel van de accountantsopleiding. 
  • Gewaarmerkt afschrift van het diploma/getuigschrift afgegeven op grond van het met goed gevolg afgelegd hebben van het praktijkgedeelte van de accountantsopleiding. 
  • Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen. Het aanvraagformulier dat door de NBA wordt verstrekt is deels ingevuld door de NBA en moet aangevuld worden met de eigen gegevens, dag- en handtekening, en bij de gemeente in worden gediend. De gemeente stuurt de aanvraag vervolgens door naar het Ministerie van Justitie.
  • Aanvraagformulier lidmaatschap van de NBA. 

VOG

Houdt u er rekening mee dat de ‘Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen' (VOG) bij de aanvraag van inschrijving in het register niet ouder is dan 3 maanden. Om de inschrijving in behandeling te kunnen nemen is het verder nodig dat het inschrijfgeld
(€ 275,-)  is overgemaakt op bankrekeningnummer NL25ABNA 0549310819 t.n.v. NBA te Amsterdam.

Vraag het VOG-formulier aan »

Wilt u zich opnieuw inschrijven in register? 

Bent u uitgeschreven in het register en wilt u zich opnieuw inschrijven? Mail dan naar ledenadministratie@nba.nl en dan ontvangt u van ons de formulieren. Heeft u vragen dan kunt u bellen naar 020-301 0200. 

Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

Aanvraag lidmaatschap

Annuleren