ALV

Op dinsdag 17 mei 2016 vond de Algemene Ledenvergadering van de NBA plaats in het Spant! in Bussum,

Belangrijke agendapunten waren:

  • het jaarrapport 2015
  • de herziene begroting 2016
  • de begroting 2017
  • de (bestuurs)benoemingen
  • een aantal ontwerpverordeningen, waaronder de beroepseed

Ook gaf het bestuur een toelichting op de voorstellen voor een nieuw NBA-governance-model.

Lees de speech van bestuursvoorzitter Pieter Jongstra

Agenda en vergaderstukken

Onderstaand de agenda en de vergaderstukken voor de afgelopen ledenvergadering:

Meer over de benoemingen  en kandidaatstelling »


NBA-themabijeenkomst

Voorafgaand aan de Ledenvergadering vond op dezelfde locatie de themabijeenkomst over datalekken en over lessen uit tuchtrecht plaats.

Meer informatie »

Download de presentatie 'datalekken en de accountant'

Tijdens die themabijeenkomst werd de nieuwe PML over cybersecurity gepubliceerd.

Download de presentatie van Jacques Urlus over cybercrime

Lees meer over de PML cybersecurity »

Ook werd de publicatie 'Uitglijders' gepresenteerd.

Lees meer »


Ontwerpverordeningen

De op 16 maart 2016 gepubliceerde ontwerpverordeningen en de toelichtingen die werden behandeld tijdens de ledenvergadering op 17 mei 2016, zijn hieronder opgenomen:

Download de ontwerpverordeningen » Download de toelichtingen op de ontwerpverordeningen »

Iedereen kon gedurende vier weken na publicatie van deze ontwerpverordeningen een zienswijze bij het bestuur indienen. Het bestuur bracht de ontvangen zienswijzen ter kennis van de leden van de NBA.

Meer informatie over de ontwerpverordeningen »


Amendering ontwerpverordening op de beroepseed

Het bestuur heeft een amendement voorgesteld op de ontwerpverordening op de beroepseed voor accountants. Dit amendement was hoofdzakelijk bedoeld om de tekst van de beroepseed beter aan te laten sluiten bij de geldende gedrags- en beroepsregels.

Download het bestuursamendement »


Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

Ledenvergadering 17 mei 2016

Annuleren