Ledengroep intern en overheidsaccountants

Over de ledengroep

Komende evenementen

Actueel

Jaarplan 2016

Samenstelling bestuur

Actuele publicaties

Contact

 


Intern en overheidsaccountants

Intern en overheidsaccountants zijn accountants die in dienst zijn van een organisatie. Als de organisatie valt onder het begrip overheid, is sprake van een overheidsaccountant. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van internal audits en in sommige organisaties tevens de controle van de jaarrekening en andere financiële verantwoordingen. De accountants werkzaam in de aangiftepraktijk van de Belastingdienst behoren daarom eveneens tot de NBA Ledengroep intern en overheidsaccountants.

Internal audit

Een internal audit wordt uitgevoerd om de effectiviteit van de governance- risicobeheersings- en interne beheersingsprocessen van de organisatie te evalueren en te verbeteren. Een interne audit afdeling voert assurance- en adviesactiviteiten uit. (bron Standaard 610)

 


Vergaderingen 2017

Tijdstip: woensdagmiddag 16.00 – 19.00 uur
Locatie: NBA, Antonio Vivaldistraat 2-8, 1083 HP AMSTERDAM

  • 29 maart
  • 10 mei
  • 14 juni
  • 12 juli
  • 13 september
  • 18 oktober
  • donderdag 9 november ledengroepvergadering 14.30 - 18. 00 uur
  • 13/14 december heidag LIO, locatie nog te bepalen

Actueel

Goed gesprek LIO en KPMG

Naar aanleiding van een interview in het Financieele Dagblad van 11 juli 2016 hebben Jos Motzheim, voorzitter NBA Ledengroep intern en overheidsaccountants, en John Bendermacher, voorzitter IIA Nederland, hebben begin september een prettig gesprek gehad met Albert Röell, bestuursvoorzitter van KPMG in Nederland. 

Lees het verslag van het gesprek »


LIO jaarplan 2017

LIO Jaarplan 2017

Bestuur

bestuursvergaderingsverslagen Jos Motzheim, voorzitter LIO Paul Scholte
Rob van Rijswijk Mark Kokke John Donners
Daco daams Maureen Vermeij Rooster van aftreden

Afgelopen bijeenkomsten

Nieuwjaarsbijeenkomst 19 januari 2017

Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van de ledengroep intern- en overheidsaccountant (LIO) presenteerde LIO bestuursvoorzitter Jos Motzheim het Jaarplan 2017.

LIO schenkt in 2017 specifiek aandacht  aan de nieuwe Corporate Governance Code, de relatie met commissarissen/ leden auditcommissies, rechtmatigheid, kleine audit afdelingen en fraude risico’s.

Lees het volledige verslag van de Nieuwjaarsbijeenkomst 2017 »

LIO PAS bijeenkomst De samenwerking tussen internal auditors en extern accountants

Op 28 juni kwamen 40 internal auditors bij elkaar om te discusiëren over de wijze waarop zij samenwerken met externe accountants. Hoogleraar en hoofd vaktechniek van EY, Auke de Bos gaf tijdens de bijeenkomst zijn visie op het thema.

Lees verder »

LIO bijeenkomst Volwassen Informatiebeveiliging

Op vrijdagmiddag 20 mei organiseerde de LIO de bijeenkomst Volwassen informatiebeveiliging. Dagvoorzitter Ingrid Doerga, oud LIO bestuursvoorzitter, introduceerde een aantal interessante sprekers die voor de ruim 50 aanwezigen diverse actuele thema’s op het gebied van informatiebeveiliging belichtten.

Lees meer »

Discussie 29 oktober 2015

LIO PAS

 

LIO PAS Bijeenkomst Kwaliteitssystemen, 29 oktober 2015

LIO en de IIA-commissie Professionele Audit Shops (“PAS”) organiseerden deze tweede gezamenlijke vaktechnische bijeenkomst, met als onderwerp kwaliteitssystemen en de (kleine) IAF. Tijdens de start werd er in gegaan op ondermeer accreditering van de toetsing bij “koepelorganisaties”, waaronder het IIA, en de normering van de kwaliteitstoetsing. Daarna volgde een paneldiscussie. Lees het verslag van de bijeenkomst Kwaliteitssystemen.

Discussie 29 oktober 2015

LIO PAS

 

Commissarissen symposium

Het commissarissen symposium vond plaats op 13 september.


Actuele publicaties

in IIA-rapport “Soft controls: wat zijn de aanknopingspunten voor de internal auditor” LIO Analyserapport Stakeholder- en Ledenraadvergadering (2013) PML Toon aan de Top Publieke Management Letter Gemeenten (juni 2012) Discussierapport ‘GRC in de bouw aan de maat?’ (juli 2012) Bondgenoten in Governance 2.0

Contact

Meer weten over de activiteiten van de Ledengroep Intern en Overheidsaccountants? 

Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

Ledengroep intern en overheidsaccountants

Annuleren