Ledengroepvergadering 12 november 2015

Belang van transparantie binnen relatie cfo-accountant-commissaris

De ledengroepvergadering van de accountants in business vond plaats op donderdag 12 november in Driebergen. Met bijna 9.000 leden vormen zij de grootste ledengroep van de NBA. Ruim 120 deelnemers bezochten de bijeenkomst, die bestond uit een formeel gedeelte gevolgd door een inhoudelijk programma met als thema: versterking van de financiële keten.

Benoemingen

Eerst de formaliteiten: dankzij electronisch stemmen werden met royale meerderheid (en stemaantallen van boven de 50) twee nieuwe bestuursleden benoemd: Sandra Addink-Berendsen en  Franklin Hagel  Daarnaast werd zittend bestuurslid Gert Nijland gekozen als nieuwe voorzitter en daarmee opvolger van aftredend lid Herbert Reimers, die een jaar voorzitter is geweest. Jan Wietsma neemt de rol van vice-voorzitter over van Mandy Warners. Herbert Reimers nam, als scheidend voorzitter, in het kort de onderwerpen door waar het accountants in business bestuur zich mee bezighoudt en de activiteiten voor leden die daaruit voortvloeien.

Paul Slegers introduceert de nieuwe bestuursleden Sandra Addink en Franklin Hagel

Herbert ReimersLinks: Introductie Sandra Addink en Franklin Hagel. Rechts: gastspreker en commissaris Jan Nooitgedagt

Thema: versterking van de financiële keten

Na het formele gedeelte stonden drie sprekers op het programma, die ieder vanuit hun specifieke gezichtspunt ingingen op het thema ‘versterking van de financiële keten’: 

  • Financieel directeur: Rina van der Zalm-Broekhuizen RA, o.a. financieel directeur bij (familiebedrijf) Automobielbedrijf Jos Bogman en voorheen werkzaam als senior manager bij BDO
  • Accountant: Arno van der Heijden RA, o.a. bestuursvoorzitter Baker Tilly Berk, voorheen cfo van Beter Bed Holding en voorzitter RvC bij Baker Tilly Berk
  • Commissaris: Jan Nooitgedagt RA, o.a. voorzitter van de RvC van Vivat Verzekeringen, vice-voorzitter van de RvC van Telegraaf Media Groep en commissaris bij BNG en Robeco

Veranderende tijden

Deze verschillende invalshoeken leverden genoeg voer voor debat over hoe ver ieders verantwoordelijkheid reikt. Hoeveel financiële vrijheden laat je toe in een familiebedrijf? De presentatie van Rina van der Zalm bevatte voorbeelden die prima zouden passen in de DilemmApp voor accountants in business (waarin wekelijks een ander dilemma uit de praktijk wordt voorgelegd).

Arno van der Heijden betoogde dat je niet alleen als openbaar accountant maar ook als cfo vast dient te houden aan je ‘onafhankelijkheid’, ondanks de verschillen tussen die posities. Hij sprak uit de ervaring waarbij hij als latere cfo invulling mocht geven aan de inhoud van de management letter die hij daarvoor als accountant zelf had opgesteld. Hij stond er nog steeds achter.

Vanuit een zeer brede ervaring bezag Jan Nooitgedagt de driehoek cfo-accountant-commissaris, en benadrukte het belang van transparantie. Vanuit zijn rol bij Vivat deelde hij de snelle ontwikkelingen in de verzekeringsbranche, waarbij het ontbreken van legacy voor nieuwe spelers leidt tot een heel andere bedrijfsvoering.

Naar aanleiding van de stelling ‘Binnen mijn organisatie zoeken we vaak de randen op binnen wet- en regelgeving’ ontspon zich een boeiende discussie over de balans tussen wat zakelijk realistisch is en maatschappelijk gewenst. Het bleek geen eenvoudig te beantwoorden vraag, maar duidelijk is dat in dit opzicht tijden snel kunnen veranderen. Wat gisteren nog heel gebruikelijk en algemeen geaccepteerd was, kan dat vandaag ineens niet meer blijken te zijn. Overeenstemming over dit gegeven werd snel bereikt, wat voor de financiële keten vooral maant tot behoedzaamheid en opnieuw: transparantie.

Gastsprekers

De drie gastsprekers in debat met de zaal en met elkaar 

Tot slot nam de nieuwe voorzitter Gert Nijland het stokje over voor een laatste woord en werd tevens afscheid genomen van twee bestuursleden: Angela van Os en Herbert Reimers, onder applaus en dankzegging voor hun tijd en betrokkenheid.

Download de complete presentatie 

Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

Ledengroepvergadering 12 november 2015

Annuleren