Partnerbericht - Week van de Integriteit

[Dit is een partnerbericht van ICC Netherlands naar aanleiding van de week van de integriteit]

Eerste Week van de Integriteit: 35 partners die zich inzetten voor meer aandacht integriteit
Tijdens de Week van de Integriteit is door de 35 partners (waaronder de NBA) samengewerkt om de bewustwording van integriteit in en tussen organisaties te vergroten. Zo publiceerde EY iedere dag een artikel en organiseerde ICC in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken een seminar over zakelijke integriteit. Ook werden er columns geschreven, bijvoorbeeld door het IFFC, KPMG en door Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen, die zijn wekelijkse column in de Telegraaf aan integriteit wijdde.

 Dit is slechts een greep uit de activiteiten die zich de afgelopen week hebben afgespeeld. We zijn zeer benieuwd naar uw bevindingen en ervaringen tijdens de Week van de Integriteit. Graag ontvangen wij een (foto-)verslag van uw activiteit via info@icc.nl.

Slotconferentie op 9 december een groot succes
De Slotconferentie van de Week van de Integriteit, op 9 december, kon rekenen op een zaal vol managers, academici, directieleden, integriteits- en compliance professionals afkomstig uit bedrijfsleven, overheid en maatschappelijk middenveld. De uitwisseling van kennis en ervaring tussen publieke en private organisaties werd door de deelnemers gewaardeerd. Plenair gingen Henk Broeders (voorzitter ICC Nederland), Reinier van Zutphen (Nationale Ombudsman), Hans van der Vlist (directeur FIOD) en Sylvie Bleker (Hoogleraar aan de Vrije Universteit Amsterdam) met de zaal in gesprek. Later werd integriteit tijdens workshops van KPMG, FIOD, Ministerie van Defensie, Houthoff Buruma, ABN AMRO en ICC/Siemens, telkens in een andere context behandeld.

 Voor een sfeerimpressie van de dag, zie onze website.

Bedrijfsleven en overheid komen tot Integriteitsagenda voor 2017
 Op de Slotconferentie werd door de sprekers en de zaal de Integriteitsagenda voor 2017 vastgesteld. Kern van de boodschap is dat de focus meer op ethisch gedrag binnen organisaties moet komen te liggen, en minder op regels. De eerste Integriteitsagenda zal einde 2017 tijdens de tweede Week van de Integriteit worden geëvalueerd.

Voor in uw agenda: Week van de Integriteit 2017: 1 t/m 9 december 2017
Na het succes van de eerste Week van de Integriteit, zal volgend jaar de Week van de Integriteit 2017 plaatsvinden van 1 t/m 9 december 2017. ICC Nederland neemt het initiatief om de slotconferentie op vrijdag 2017 een internationaal karakter te geven. Gemeente Den Haag heeft al bereidheid getoond die conferentie te hosten. Graag nodigen wij u uit om volgend jaar weer als partner of sponsor de themaweek en de conferentie te steunen. In de loop van 2017 ontvangt u hierover meer informatie. Tot die tijd is ICC Nederland bereikbaar via info@icc.nl of 070-3836646.

Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

Partnerbericht - Week van de Integriteit

Annuleren