Interviewreeks: Sonja Vos

In een reeks interviews willen we ingaan op de meerwaarde van de accountant in business. Waar lopen financials in de praktijk tegen aan?

Deze keer een interview met Sonja Vos, financieel directeur bij TNO Companies

‘Bij te veel interne regels hebben mensen de neiging om te stoppen met nadenken’

Als financial bij een bedrijf dat startups naar de markt begeleidt zoekt Sonja Vos, financieel directeur bij TNO Companies, continu de balans op tussen gedurfde innovaties en risicobeheersing. Zij hekelt het slaafs volgen van regels. ‘Als een checklist bij het nemen van beslissingen de doorslag geeft, schiet compliance zijn doel voorbij.’ 
‘Wij proberen ideeën te laten landen. TNO Companies heeft een portfolio van ongeveer dertig bedrijven die hun leven zijn begonnen als een spin-off van TNO. Bij aanvang scannen we de rijpheid van het idee. Ik kijk vooral naar de financiële businesscase. Mijn collega’s schatten in hoe ver de technologie is. Ook proberen we te beoordelen hoe uniek het idee is en wat de kans is dat het faalt. Dat doe je met technische experts en met partijen uit de markt. Wanneer de eerste inschatting gunstig is zoeken we een strategische partij als mede-aandeelhouder in het nieuwe bedrijf.  Je profiteert zo van de bestaande organisatie en infrastructuur van de partner. Het is de kunst om in de voorbereiding als een ondernemer te denken. Dat betekent snel en goedkoop beginnen en werken aan een eerste versie van een product. Daarbij duidelijke mijlpalen definiëren en de voortgang goed volgen. Op die manier weet je ook wanneer je moet stoppen. Bijvoorbeeld als een concurrent onverwacht met iets slimmers komt of als je in de startfase geen strategische partij vindt. Ik ben geen traditionele financial die snel op de rem trapt. Meer een bakkenist die een kant op hangt en zo probeert mee te sturen. Maar als de risico’s hoog zijn en het verwachte rendement is laag, dan moet je daar als financial natuurlijk wel zuinig bij kijken. In een team waar elk lid elkaars rol gunt werkt dat heel goed.

Eigenwijs

‘Er is een trend om bij het beheersen van risico’s steeds meer op compliance te vertrouwen. Als een checklist de doorslag geeft, schiet het zijn doel voorbij. Dan wijst een bank een financieringsvoorstel af omdat de solvabiliteit onvoldoende is, terwijl het bedrijf wel over voldoende verdienvermogen beschikt. Begrijp mij niet verkeerd, regels en richtlijnen zijn belangrijk. Bij TNO Companies is het bijvoorbeeld belangrijk om duidelijke afspraken te maken met de strategische partner. Liefst bij aanvang van de samenwerking want dan zijn partijen nog verliefd op elkaar. Om kennis naar de markt te brengen, moet je durven doorpakken, daar horen risico’s bij. Bijvoorbeeld als een jong bedrijf geen budgetruimte meer heeft maar nog wel een paar ton werkkapitaal nodig heeft. In zo’n situatie moet je niet rigide zijn, op voorwaarde dat je portfolio genoeg spreiding heeft en je geen investering doet waar de hele organisatie aan onderdoor kan gaan. Belangrijke risico’s bespreek je met elkaar in een team waarbij elk teamlid de casus beoordeelt vanuit een bepaald perspectief (markt, technologie, financieel). Het nadeel van te veel regelgeving is dat het nemen van beslissingen een automatisme wordt. Dan hebben mensen de neiging om te stoppen met nadenken. Je moet mensen juist eigenaarschap en verantwoordelijkheden geven.’

Sonja Vos RA is financieel directeur bij TNO Companies. Ze werkte hiervoor onder meer als controller bij TNO Science and Industry en als hoofd accounting & reporting bij Campina Cheese & Buttergold.

Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

Interviewreeks: Sonja Vos

Annuleren