Finance en macro-economische trends; is scenarioplanning mogelijk?

Verslag van Event Finance en macro-economische trends; is scenarioplanning mogelijk?, 7 september 2016

Of we nu kijken naar onze economische, onze monetaire, (geo)politieke en digitale orde, overal zien we dat oude paradigma's op de helling staan en langzaam plaatsmaken voor nieuwe. Dit maakt dat wij als samenleving het komende decennium een aantal belangrijke veranderingen zullen gaan doormaken.

Ontstaat er een spel waarin een nieuw normaal ontstaat? En hoe anticipeer je als financial hierop? En is dit nu wel een unieke situatie of herhaalt geschiedenis zich op een andere wijze? Op 7 september hebben top sprekers als prof. dr. Sylvester Eijffinger, prof. dr. Rob de Wijk, Brenno de Winter en Vopak CFO Jack de Kreij CMA RA, ieder vanuit hun eigen achtergrond een aantal van de belangrijkste economische veranderingen belicht.

Economische problemen voorlopig nog niet opgelost

Sylvester Eijffinger gaf een toelichting op de het huidige economische en monetaire klimaat met als belangrijkste tips: reken er niet op dat onze economische problemen binnen een paar jaar zijn opgelost. Maak derhalve de komende 3 tot 5 jaar meerdere scenario’s waarin ook zeker een default scenario zit. Zijn persoonlijke mening is dat we nog 5 tot 10 jaar rekening moeten houden met lage inflatie en geringe economische groei.

10 Belangrijkste geopolitieke trends

Rob de Wijk besprak de 10 belangrijkste geopolitieke trends die onze economie bepalen, zoals: de economische macht verschuift naar het Oosten én een Afrika en het Midden-Oosten blijven nog jaren instabiel. Zijn conclusie was dat nog nooit in de geschiedenis zoveel trends samenvielen. Dit noopt ons tot het beperken van maatschappelijke onrust door focus op drop outs van de mondialisering.

Een economische aanpassingsstrategie is noodzakelijk om geopolitieke kwetsbaarheid te reduceren. Er is ook een politieke aanpassingsstrategie nodig, die niet meer uitgaat van maakbaarheid maar van adaptiviteit en onzekerheidsreductie. Hij raadde de aanwezige financials aan om een geopolitieke risicoanalyse te maken voordat je in een land investeert.

Vloedstorm in onze economie

Brenno de Winter nam ons mee in de “vloedstorm in onze economie” veroorzaakt door exponentiële ontwikkelingen. Hij benadrukte dat vele functies zullen verdwijnen, maar dat er ook meer vraag komt naar ambachtslieden, EDP auditors en ICT experts.

Psyhologie van paradigma verschuivingen

Dagvoorzitter Victor Broers ging in op de psychologie van paradigma verschuivingen. Hij startte met de vraag: “wat is nog normaal?” en vervolgde zijn betoog meteen quote van econoom en flosoof Arjan Klamer “People are in crisis when they lose their story. To resolve our feeling of crisis, we need a new story. When we change our paradigms, we make visible what we couldn’t imagine before.”

Adviezen voor financials

Slotspreker Jack de Kreij presenteerde op energieke wijze hoe Vopak, als kapitaal intensief bedrijf, omgaat met veranderingen, disruptie en scenario planning. Hij rondde zijn betoog af met adviezen vanuit welk perspectief financials/CFO’s scenarioplanning kunnen inzetten:

  • Bepaal kritische factoren en de bandbreedtes
  • Risico inschatting ('manage cost of capital')
  • Open mindset ('know the unknown')
  • Externe en interne kennisbundeling
  • Inspanningen / actiegerichtheid

Tot slot

Samenvattend kunnen we uit de betogen van de sprekers destilleren dat scenarioplanning nog steeds mogelijk en noodzakelijk is. We kunnen dit echter niet meer op de traditionele, lineaire wijze doen. We moeten onze mindset veranderen, adaptiever worden, rekening houden met exponentiële veranderingen en default scenario’s.

Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

Finance en macro-economische trends; is scenarioplanning mogelijk?

Annuleren