Impressie Ledengroepvergadering 9 november 2016

Ledengroep bestuur accountants in business: nieuw bestuurslid benoemd, voorzitter en vice-voorzitter herbenoemd

Door middel van de online stemming voorafgaand aan de ledengroepvergadering accountants in business op 9 november jl. is Jasper van Hoeven benoemd tot nieuw bestuurslid.

Bekijk video waarin Jasper van Hoeven zich voorstelt tijdens de ledengroep vergadering »

Jasper van Hoeven

Jasper van Hoeven heeft de opleiding tot Registeraccountant gevolgd bij het NIVRA en de Universiteit van Amsterdam. Tijdens en na zijn studie heeft hij gewerkt bij KPMG. Vervolgens is aan de slag gegaan als beleidsmedewerker bij de Politie Regio Utrecht en heeft hij enkele jaren als financieel manager gewerkt bij een leasemaatschappij. Vanaf 1999 is hij als zelfstandige actief in de interim wereld en sinds 2009 is Jasper managing partner van The Perfect Fit Finance & IT B.V. in Utrecht, een netwerkorganisatie van financiële professionals.

Gert Nijland   Jan Wietsma

Voorzitter Gert Nijland en plaatsvervangend voorzitter Jan Wietsma zijn herbenoemd. De stemming vond online plaats voorafgaand aan de ledenvergadering. Bestuurslid Mandy Warners trad af volgens het rooster van aftreden. De ledengroep vergadering vond plaats op 9 november 2016 in Beeld en Geluid in Hilversum en had als thema “De toekomst van ons beroep”.

De financial van de toekomst heeft niet alleen gelijk, hij krijgt het ook

Verslag paneldiscussie over de toekomst van het beroep van accountant in business.
Na de presentatie van het nieuwe beleidsplan 2017-2018 in deze ledengroep vergadering, stond tijdens de paneldiscussie ‘de toekomst van ons beroep als accountant in business’ centraal. Vanuit het perspectief van commissarissen, wetenschap en bedrijfsleven gaven Tjalling Tiemstra RA (commissaris bij o.a. ABN AMRO en Batenburg), prof. dr. Frank Verbeeten MBA (hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht en de VU) en drs. Coen Reinders RA (directeur finance & ICT Wereldhave) hun visie op de toekomst van ons beroep. (Bekijk alle foto's van de bijeenkomst »)

AIB Ledengroepvergadering

Driehoek: strategie, risicomanagement en governance

Tjalling Tiemstra benadrukte dat de accountant in business bij uitstek geëquipeerd is om de relatie tussen strategie, risicomanagement en governance te overzien en passende maatregelen voor te stellen. Een wijziging in de strategie werkt immers door in het risicomanagement en vervolgens de governance van organistaties. De accountant in business is door zijn opleiding en werkervaring in staat om hier holistisch naar te kijken. En dit is tevens een belangrijke asset voor de toekomstbestendigheid van ons beroep. Hij benadrukte dat financials vaak te veel inhoudelijk gericht zijn en daardoor het proces uit het oog verliezen. Gelijk hebben betekent nog niet dat je gelijk krijgt.

Hoe word je future proof?

Frank Verbeeten legde de link met een artikel van McKinsey uit 2013 waarin 4 type CFO’s worden onderscheiden: the finance expert, the generalist, the performance leader and the growth champion. Om future proof te blijven moet de financial: de business begrijpen, in staat zijn te praten met “techies”, beschikken over overtuigingskracht, divere behoeften kunnen managen en qua competenties passen bij de fase van ontwikkeling - met bijbehorende uitdagingen -  van de organisatie.

3 scenario's

Coen Reinders ging dieper in op 2 basis scenario’s. Ten eerste de tradionele (AO/IC) rol die op een moderne manier moet worden ingevuld. Deze moderne manier vraagt om:  zekerheid kunnen bieden op niet-financiele informatievoorziening, van management informatie naar BI zonder monopolierecht van finance op informatie én verdergaande efficiëncy. Hiervoor is de accountant in business uitstekend gekwalificeerd. Het tweede scenario is waardecreatie. Op dit domein zijn diverse kapers op de kust zoals IT, HR en marketing. Hier zullen de individuele competenties de doorslag geven en is vakkennis van secundair belang. Het derde scenario is een combinatie van scenario 1 en 2. Alle scenario’s vragen om dezelfde vaardigheden: impact, selfbranding, change management, computervaardigheden, implementie van ICT/BI en insights met visualisaties. Hiervoor moet je vlieguren (>10.000 uur) maken op je werk en daarbuiten.

AIB Ledengroepvergadering

Paneldiscussie

Daarna ontstond een levendige discussie, onderling en met de zaal. Hierin kwamen de volgende punten aan de orde:

  • Op de vraag naar welke financiële opleiding ze hun (klein)kinderen  toe zouden sturen werd aangegeven dat RA’s strakker in de leer zijn, ethischer zijn, zij leren om te gaan met (externe) accountants en zijn goed in staat om organisaties te “beheersen”. De RC is beter geëquipeerd om de vraag achter het probleem te doorgronden.
  • Als belangrijke toegevoegde waarde van een accountant in business voor de organisatie werd granulaire transparantie genoemd.  Een accountant in business heeft de intelligentie om de de business ontrafelen en kan aangeven waar het geld wordt verdiend.
  • Soft skills zijn volgens de panelleden met name te ontwikkelen door coaching en observatie/reflectie. Het zou goed zijn om hier tijdens de opleiding nog meer aandacht aan te besteden. Een enthousiaste accountant in business uit het publiek vulde aan dat op de school van zijn 7-jarige dochtertje al met de Covey methode over “the leader in me” werd gewerkt. Tjalling benadrukte dat de tone at the top maatgevend is, gelukkig wordt in boardrooms steeds meer aandacht besteed aan het besluitvormingsproces in plaats van alleen de uitkomst.
  • Op de stelling dat de Financial het morele compas van de organisatie is werd direct aangegeven dat je dat mogelijk wel bent maar dit niet als zodanig moet claimen vanuit de financediscipline. In de praktijk werkt dat niet. Je moet het uitdragen en belangrijk maken. Het is een mindset, waarbij je dagelijkse reflectie op zijn plaats is.
  • Alle drie bevestigden ze het toenemende belang van psychologie/EQ: inhoudelijke oriëntatie alleen is onvoldoende voor de toekomst

Ons beroep is en blijft in beweging. De financial die zichzelf hierin, naast IQ vooral op EQ, continu weet te ontwikkelen zal niet alleen gelijk hebben maar dit ook krijgen.

Over de ledengroep vergadering accountants in business van 9 november 2016

Op 9 november vond de Ledengroepvergadering accountants in business (AIB) plaats in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Vanwege een opkomst die ruim 80% hoger lag dan gemiddeld, hebben sommige leden de bijeenkomst helaas niet kunnen bijwonen. Wel was het voor iedereen mogelijk om te stemmen, hetgeen online is gebeurd voorafgaand aan de ledengroep vergadering.

Naast het formele gedeelte met de uitslag van de online stemming over de benoeming van een nieuw bestuurslid en de voorzitter en vicevoorzitter, was het thema van de vergadering 'De toekomst van ons beroep'.

In aansluiting op het ledenonderzoek in het voorjaar heeft het bestuur van de Ledengroep accountants in business een nieuwe missie en visie voor de ledengroep vastgesteld en een nieuw beleidsplan met activiteiten voor de komende jaren. De hoofdlijnen uit dit beleidsplan zijn nader toegelicht tijdens de vergadering. Na de pauze gingen drie toonaangevende finance professionals uit het bedrijfsleven en de wetenschap discussiëren over de toekomst van ons beroep, waarvan u het verslag hierboven aantreft.

Documenten

Vergaderstukken »

Jaarplan 2017 - 2018 » 

Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

Impressie Ledengroepvergadering 9 november 2016

Annuleren