Accountants in business (AIB)


Actueel

Ledengroepvergadering: De visie op ons beroep als financieel professional

Op 18 april 2017 vindt de ledengroepvergadering accountants in business (AIB) plaats de NBA in Amsterdam. Tijdens het formele gedeelte vindt de verkiezing van een nieuw bestuurslid voor het bestuur van de ledengroep plaats. 

Het thema van de vergadering is 'De visie op ons beroep'. Tijdens de ledenvergadering van november 2016 gingen drie inspirerende panelleden met elkaar in discussie over de toekomst van ons beroep.

Nu gaan we zelf aan de slag om invulling te geven aan het beroepsprofiel. We gebruiken hiervoor de Worldcafé methodiek.

Meer informatie ledengroepvergadering »

De beroepseed voor accountants in business

Als accountant in business dient u de beroepseed af te leggen voor 1 mei 2017. Ongeveer 5.400 accountants in business gingen u al voor. Er zijn nu nog gelegenheden bij u in de regio om  de eed af te leggen. Kijk voor meer informatie en aanmelden op nba.nl/beroepseed.

Beroepseed voor accountants in business

Titel - Opinie van Marianne van der Zijde

Waarom ben ik nog steeds ingeschreven in het accountantsregister en daarmee lid van de NBA? Niet dat er een concrete aanleiding is om mezelf deze vraag te stellen, maar uit nieuwsgierigheid naar mijn eigen motieven. De titel is immers niet noodzakelijk om mijn huidige werkzaamheden als adviseur van accountantsorganisaties te verrichten.

Lees verder op Accountant.nl »

Interviews met accountants in business

In een reeks interviews willen we ingaan op de meerwaarde van de accountant in business. Waar lopen financials in de praktijk tegen aan?

Deze keer een interview met Sonja Vos, financieel directeur bij TNO Companies »

Vier kernthema's voor accountants in business

Vicevoorzitter Jan Wietsma presenteerde tijdens de algemene ledengroepvergadering op 9 november de vier kernthema’s voor 2017/2018. De nadruk ligt op vasthouden wat goed gaat, verbeteren waar AIB effectiever kan worden en het ontwikkelen van nieuwe, met name vakinhoudelijke thema’s. De 4 thema's zijn:
1.    Fraude ethiek en gedrag
2.    Carrièreontwikkeling en educatie
3.    Thought leadership: vakinhoud en ledenservice
4.    Taken m.b.t. wet- en regelgeving

Bekijk het korte videoverslag waarin Jan Wietsma de thema's benoemt »
Download het complete jaarplan 2017/2018 »
Lees het verslag van de ledengroepvergadering »

Waar leg ik als accountant in business de beroepseed af?

Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NBA op 17 mei 2016 stemden NBA-leden vóór de invoering van de Accountantseed. De instelling van de eed is de eerste maatregel (1.1) uit het verbeterplan 'In het Publiek Belang'.
De laatste weken ontvangen we veel vragen van leden over de mogelijkheden om de eed af te leggen. Bekijk het overzicht met data en plaatsen bij u in de buurt waar u de eed kunt afleggen.

Bekijk de video's van aib'ers die zich uitspreken over het afleggen van de eed »

Cursusaanbod najaar

De cursusgids najaar 2016 van NBA-VRC Opleidingen is uit, speciaal voor accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC).
Download de cursusgids (pdf) »

Dag van De Financial 2016

Meer dan 500 financieel professionals (RA/AA/RC) bezochten de Dag van De Financial op 29 september 2016: Exponential Finance.
De videosamenvatting, een uitgebreid verslag, foto’s en presentaties vindt u hier »

Uitkomst ledenonderzoek

De uitkomsten van het ledenonderzoek onder accountants in business zijn gepubliceerd. In het rapport staan de belangrijkste conclusies uit het onderzoek  dat door ruim 1000 leden is ingevuld.
Lees verder »

Vakinhoud

Voor de nieuwste cursussen, de laatste artikelen uit MCA, bijeenkomsten voor financials en actuele interviews kunt u altijd terecht op de site van samenwerkingsverband NBA-VRC.
Kijk hier voor het cursusaanbod en andere vakinhoud »


Kernthema's 2017 - 2018

De kern van het jaarplan 2017/2018 (pdf) bestaat uit vier kernthema’s, waarbij de nadruk zal liggen op vasthouden wat goed gaat, verbeteren waar we effectiever kunnen worden en ontwikkelen van nieuwe, met name vakinhoudelijke thema’s (zoals technologie, innnovatie en business modellen).

Bekijk de korte video waarin Jan Wietsma de kernthema's benoemt:

Verbinding

Om meer verbinding te creëren met én tussen onze leden zullen we de volgende stappen hanteren: betrekken, boeien en binden. Het jaar 2017 zal hierin een belangrijk jaar vormen omdat we daarin willen accelereren, om in de jaren daarna door te bouwen aan een ledengroep die her- en erkend wordt als dé organisatie waar binnen de RA/AA in business goed wordt geholpen in zijn/haar professionele ontwikkeling.

pyramide_speerpunten

Ethiek en gedrag

Ethiek en gedrag wordt al jaren gezien als belangrijk onderwerp, met als doel leden te ondersteunen bij het ethisch handelen en hen aan te zetten tot zelfreflectie op dit gebied.

Activiteiten op dit onderwerp:

  • VertrouwenspersonenAccountants kunnen zich wenden tot een vertrouwenspersoon indien  ze ondersteuning willen hebben bij het omgaan met een dilemma op het gebied van bijvoorbeeld integriteit of ongewenste druk / omgangsvormen.

Integrated thinking en integrated reporting 

Dit onderwerp staat hoog op de agenda van de Ledengroep AIB, omdat AIB’s een belangrijke rol kunnen spelen bij integrated thinking en -reporting.

We hebben in kaart gebracht waar de AIB’s staan in hun organisatie voor wat betreft integrated thinking en integrated reporting. De basis voor het meten, verzamelen, analyseren en rapporteren over informatie beheersen zij al. En ook voor niet-financiële informatie is dit cruciaal.

We hebben een onderzoek gedaan over hoe het grootbedrijf denkt over integrated reporting. ‘Wat zijn de voor- en nadelen? En hoe geven grote ondernemingen in Nederland hier praktisch invulling aan?

Zie ook dit artikel op Accountant.nl.

Voor meer achtergronden: circulaire economie en MVO

NBA-VRC

Een groot deel van de NBA-activiteiten voor AIB's wordt in samenwerking met de Vereniging van Registercontrollers (VRC) georganiseerd. Het samenwerkingsverband NBA-VRC ondersteunt hierbij door onder andere een breed aanbod van opleidingen, het vaktijdschrift MCA, branchegroepen en onderzoeken. Daarnaast wordt bijgedragen aan het onderlinge netwerk door middel van het Jaarcongres (zie ook een filmimpressie van voorgaande edities), BoardRoom Meetings (rondetafeldiscussies met CFO’s) en andere ledenbijeenkomsten (onder andere bij familie bedrijven).

Een belangrijk thema is de toekomst van de financieel professional. Hiervoor heeft NBA-VRC een visiedocument ontwikkeld met een concept beroepsprofiel. In het document is een model uitgewerkt waarin de financieel professional letterlijk centraal staat en waarbij zijn taken, persoonlijke invulling en externe ontwikkelingen bepalend zijn voor de invulling van de functie. Hieromtrent zullen ook een aantal ledenbijeenkomsten worden georganiseerd.

naar boven


Opleidingen

NBA-VRC Opleidingen ontwikkelt cursussen voor AiB’s en registercontrollers. Een uitgebreid en kwalitatief hoogwaardig aanbod voor financieel professionals die hun vakkennis willen bijhouden en aanscherpen. 


Daarnaast biedt de Academie Publieke Sector specifiek cursussen aan voor de hoger opgeleide financiële professionals die werken in of voor de publieke sector. 

naar boven


Permanente educatie (PE) verplichting voor accountants in business

De PE-verplichting voor accountants in business is anders dan voor de openbaar, intern- en overheidsaccountants.

Lees meer over de PE-verplichting voor accountants in busines »

naar boven


Netwerk

De NBA is lid van het internationale netwerk ‘International Federation of Accountants (IFAC)’. Dit richt zich op het dienen van het algemeen belang door het versterken van het accountantsberoep en bij te dragen aan de ontwikkeling van een sterke internationale economie. Binnen IFAC heeft de ‘Professional Accountants in Business Committee’ het doel om de waarde van de AIB’s te versterken. De 'Global Knowledge Gateway' is een kennisportal van IFAC, waar veel interessante vaktechnische informatie voor o.a. accountants in business is geplaatst door alle aangesloten instituten. 

naar boven


Circulaire economie en het accountantsberoep

Bedrijfsleven, overheden en politiek besteden steeds meer aandacht aan circulaire economie. Een circulaire economie biedt nieuwe economische kansen, die op duurzame wijze worden bereikt. Wereldwijd is Nederland een van de koplopers op het gebied van deze nieuwe economie, waarin geen afval bestaat en de focus ligt op waardebehoud. Circulaire economie draait om duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, op een manier die leidt tot andere business modellen en nieuwe vormen van productie, dienstverlening en financiering. Deze ontwikkelingen bevinden zich in een stroomversnelling en hebben gevolgen voor de wereld van accountancy en financieel management.

Lees meer over circulaire economie, accountants en financials » 

naar boven


Ledengroepvergadering accountants in business

Ledengroepvergadering 2015

Agenda en stukken ledengroepvergadering AIB 12 november 2015

Ledengroepvergadering 2014

Agenda en vergaderstukken ledengroepvergadering AIB 6 november 2014

Ledengroepvergadering 2013

Agenda en vergaderstukken ledengroepvergadering AIB september 2013

Bestuur ledengroep accountants in business aan het woord als toelichting op de speerpunten, november 2014:

 
Accountants in business NBA speerpunten, speerpunten 2013:

naar boven


Bestuurssamenstelling 

Bestuurssamenstelling

naar bovenOver de ledengroep accountants in business 

Het ledengroepbestuur accountants in business (AIB) behartigt de belangen van de AIB’s zowel binnen als buiten de NBA. De ledengroep AIB richt zich in het bijzonder op de accountants in business die werkzaam zijn als financieel professional zoals controller, financieel manager of CFO.  

Het is de missie van de ledengroep AIB dat accountants in business door werkgevers, klanten en andere belanghebbenden worden herkend en erkend als toonaangevende financieel professionals die door kennis, ervaring en beroepsethiek borg staan voor de hoogste kwaliteit van beroepsuitoefening.

Stand per 23 juni 2015

naar boven


contact

naar boven


Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

Ledengroep accountants in business

Annuleren