NBA-platform Integrated Reporting

Het NBA-platform Integrated Reporting (IR) is bedoeld als multidisciplinair platform voor informatie-uitwisseling en discussie. Hieruit kunnen weer nieuwe initiatieven of projecten voortvloeien. Terugkerende thema’s zijn mvo, niet-financiële informatie en geïntegreerde rapportage (Integrated Reporting). Ontwikkelingen binnen Europa  en de rest van de wereld worden actief gevolgd. Op het gebied van geïntegreerde rapportage is vooral de International Integrated Reporting Council (IIRC) actief. In het thema Externe Verslaggeving vindt u meer informatie over Integrated Reporting.

Het platform komt tweemaal per jaar bij elkaar bij de NBA. Het is breed samengesteld en bestaat uit accountants en niet-accountants. De deelnemers zijn:

  • Openbare accountants: Udeke Huiskamp (Deloitte), Hugo Hollander (Ernst&Young), Marc van Alebeek (PwC) en Stefan van Sabben (IMC namens SRA).
  • Intern accountants: Marcel van Dijk (Rabobank Nederland).
  • Accountants in business: Koos Boering (Syntens).
  • Overheid: Dick de Waard (RUG), Linda Strijker (Algemene Rekenkamer), Geertje van Oirschot (Audit Dienst Rijk) en Margo Verreck-Stam (Ministerie van EZ).
  • Andere organisaties: Martijn Bos (Eumedion), Teresa Fogelberg (GRI), Erwin van Overbeek (MVO Nederland), Ingeborg Boon (NEN) en ERMCVS (Jennifer Iansen-Rogers)

Voor meer informatie kunt u zich richten tot de secretaris van het NBA-platform Integrated Reporting: Paul Hurks (020-3010262) of p.hurks@nba.nl.

Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

NBA-platform Integrated Reporting

Annuleren