Mvo, duurzaam ondernemen en niet-financiële informatie

> Waarom mvo- /duurzaamheidsverslaggeving?
> Rol accountant
> Mvo in het mkb en de MKB-accountant
> NBA-activiteiten; NBA-platform Integrated reporting, Kristalprijs, archief NFI
> Integrated reporting
> Meer informatie

Waarom mvo- / duurzaamheidsverslaggeving?

Mvo ofwel duurzaam ondernemen staan volop in de belangstelling door wereldwijde vraagstukken op het gebied van mensenrechten, klimaatverandering en grondstoffenschaarste. Consumenten worden kritischer, de overheid koopt duurzaam in en grote bedrijven stellen duurzaamheidseisen aan hun toeleveranciers. Ondernemingen worden hierdoor gestimuleerd open te zijn over hun prestaties op het gebied van mens, milieu en maatschappij. Ook binnen het mkb! Goede communicatie tussen organisaties en stakeholders is van belang, zodat informatie op de gebruiker is afgestemd.

Niet-financiële verslaggeving als term wordt niet veel gebruikt. Meer bekende termen zijn: mvo-verslaggeving, duurzaamheidsverslagen, Triple P- (people-planet-profit), CSR- (Corporate Social Responsibility) en ESG- (Economic, Social and Governance) reporting.

Rol accountant

Gebruikers van mvo-verslagen hebben behoefte aan betrouwbare informatie. Net als bij financiële informatie kan de accountant hier een rol vervullen. Dit kan variëren van het stimuleren van mvo-bewustwording, het adviseren over informatiesystemen tot het verstrekken van zekerheid (assurance) bij mvo- / duurzaamheidsverslagen. Hierbij zal de accountant vaak in multidisciplinair verband samenwerken met andere professionals.

Mvo in het mkb en de MKB-accountant

Veel mkb-bedrijven zijn bezig met de invulling van mvo, zonder dat ze een bewust beleid hierin voeren. Vaak hebben ze goed advies nodig om de volgende stap te kunnen zetten; het zichtbaar maken van hun prestaties aan de buitenwereld. Hier ligt een rol voor de MKB-accountant.

Voor mvo in het mkb is een aparte webpagina opgezet, met een brochure over de rol van de MKB-accountant, een mvo-film en relevante externe links.

NBA-activiteiten; NBA-platform Integrated reporting, Kristalprijs, archief NFI

Naast bovenstaande specifiek op het mkb gerichte activiteiten heeft de NBA de volgende initiatieven ontplooid:

  • NBA-platform Integrated Reporting; Klankbordgroep die 2x per jaar bij elkaar komt om informatie uit te wisselen op het gebied van mvo-verslaggeving en geïntegreerde rapportage.
  • De Kristalprijs; een jaarlijks prijs voor de beste mvo-verslaggeving die de NBA samen met het ministerie van Economische Zaken uitreikt.

Sinds 2006 is niet-financiële informatie (NFI) een permanent aandachtsgebied van de NBA. Voor het overzicht van de uitgevoerde projecten en verschenen publicaties.

Integrated reporting

Een geheel nieuwe ontwikkeling is geïntegreerde rapportage (Integrated Reporting). Hierin geven organisaties samengevat weer hoe zij duurzaam opereren en hoe strategie, governance, prestaties en vooruitzichten (maatschappelijke) waarde opleveren voor de korte, middellange en lange termijn. Integrated reporting is een van de zeven bestuursprojecten die de NBA voor 2013/2014 heeft vastgesteld.

Naar pagina Integrated reporting »

Meer informatie

Voor meer informatie over duurzaam ondernemen en de activiteiten van de NBA kunt u contact opnemen met NBA-adviseur Michèl Admiraal RA (020-3010319 of m.admiraal@nba.nl).

Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

Mvo

Annuleren