WWFT

Richtsnoeren WWFT

Op 1 juli  2014 heeft de NBA een verbeterde versie van de handreiking 1124 gepubliceerd met de geactualiseerde Richtsnoeren WWFT. In deze handreiking zijn redactionele aanpassingen doorgevoerd ten opzichte van de in februari 2014 gepubliceerde versie. Zo is onder meer het notenapparaat verbeterd en is de bronvermelding van aangehaalde rechtspraak geactualiseerd. Handreiking 1124 is de opvolger van Leidraad 15, die stamt uit 2008.   

WWFT per 1 januari 2013

Per 1 januari 2013 is een aantal wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) doorgevoerd. Het overzicht wijzigingen bevat de belangrijkste veranderingen ten opzichte van de Wwft van 2008 die van belang zijn voor belastingadviseurs en accountants. 

Algemene leidraad WWFT van de Rijksoverheid

Op de website van de Rijksoverheid vindt u een algemene leidraad over de naleving van de WWFT.

Model risicobeleid

Op de website van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) vindt u een model risicobeleid.

Bureau financieel toezicht (Bft)

Op de website van de Wwft-toezichthouder voor onder meer accountants en belastingadviseurs, het Bureau financieel toezicht (Bft) vindt u onder meer veelgestelde vragen en een leidraad van het Bft voor accountants en belastingadviseurs. Bij de leidraad heeft het Bft ook een bijlage met voorbeelden Wwft bij subjectieve indicator gepubliceerd. 

Specifieke leidraad naleving Wwft voor accountants en belastingadviseurs Voorbeelden Wwft bij subjectieve indicator

FIU-Nederland

Op de website van FIU-Nederland vindt u alle informatie over de meldprocedure, meldindicatoren, veelgestelde vragen etc. Ook kunt u hier ongebruikelijke transacties melden.

Tot slot vindt u in het archief vóór WWFT-wijziging de brieven uit 2010 en 2011 die (de rechtsvoorgangers van) de NBA schreven voorafgaande aan de wijziging van de WWFT.

Voor vragen kunt u contact opnemen met André Broers

Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

WWFT

Annuleren