Corporate Governance

Corporate governance gaat over deugdelijk ondernemingsbestuur en richt zich op de checks and balances binnen ondernemingen. Er bestaan zeer veel definities van corporate governance. In het algemeen kan worden gesteld dat corporate governance bestaat uit besturen, beheersen, toezicht houden en verantwoorden. In deze 4 onderdelen speelt de (externe) accountant een belangrijke rol.

Commissie Governance, Risk en Compliance (GRC)

De GRC Commissie richt zich op het voor accountants belangrijke terrein van Governance, Risk en Compliance (GRC). De pluriform samengestelde GRC Commissie zal primair functioneren als een adviescommissie voor het NBA bestuur. Meer over de GRC Commissie

De verantwoordelijkheid van de accountant bij de toetsing van in het jaarverslag opgenomen corporate governance-informatie (Praktijkhandreiking 1109)
Het NIVRA heeft in 2009 Praktijkhandreiking 1109 - De verantwoordelijkheid van de accountant bij de toetsing van in het jaarverslag opgenomen corporate governance-informatie  uitgebracht omdat in dat jaar een aantal wijzigingen zijn opgetreden in de wetttelijk vereiste informatie voor het jaarverslag. Dit betreft het vaststellingsbesluit nadere voorschriften inhoud jaarverslag en de aangepaste Nederlandse corporate governance code (Frijns) die in december 2009 wettelijk is verankerd.

Nederlandse corporate governance code: Code Tabaksblat
In 2003 verscheen de Nederlandse corporate governance code (Code Tabaksblat). Deze code richt zich met name op Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen en heeft als voorbeeld gediend voor diverse sectorspecifieke governance codes in Nederland.

Accountant in de AvA : praktijkhandreiking 1118 
Doel van Praktijkhandreiking 1118, het optreden van de externe accountant in de algemene vergadering van aandeelhouders bij beursgenoteerde vennootschappen is de openbaar accountant van beursgenoteerde vennootschappen aanwijzingen te geven voor zijn optreden in de AVA. Een en ander als uitvloeisel van de Code Tabaksblat/Frijns waarin is opgenomen dat de openbaar accountant over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kan worden bevraagd door de algemene vergadering van aandeelhouders en van de wettelijke verankering in artikel 2:117 lid 5 BW.

De belangrijkste elementen van de richtlijn zijn:

  • De accountant dient er op aan te dringen aanwezig te zijn in de algemene vergadering van aandeelhouders waar wordt besloten over de vaststelling van de jaarrekening
  • Herstelplicht van de accountant indien mededelingen worden gedaan tijdens de jaarvergadering die een materieel onjuiste voorstelling van zaken geven in relatie tot de jaarrekening of zijn accountantsverklaring
  • Zorgdragen voor een goede voorbereiding van de jaarvergadering in overleg met de voorzitter van de vergadering en andere betrokkenen
  • Vooraf zorgdragen voor ontheffing van geheimhoudingsplicht
  • Zorgdragen voor zorgvuldige afweging bij beantwoorden van vragen
  • Zorgdragen dat de beantwoording juist en volledig wordt weergegeven in de notulen

De praktijkhandreiking is in januari 2012 in de plaats gekomen van controlerichtlijn 780N Accountant in de AVA.

Downloads

Rapport Impact on governance Discussion paper Risk management Risicomanagement in tijden van crisis Risiocomanagement: een hype? De Raad van Commissarissen als opdrachtgever van de accountant
Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

Corporate Governance

Annuleren