Belastingen

BECON-overleg
De NBA participeert in het BECON-overleg: een overleg tussen de Belastingdienst en de organisaties van fiscale adviseurs. Doel van het overleg is om problemen te signaleren die zich voordoen in het dagelijks verkeer tussen Belastingdienst en fiscale adviseurs. De agenda en notulen van het overleg kunt u downloaden via deze website.

NBA-vertegenwoordiger in dit overleg is Hugo van Campen AA RB. Wilt u onderwerpen melden voor bespreking in het Beconoverleg? U kunt dit aan ons doorgeven via het e-mailadres h.vancampen@nba.nl.

Horizontaal toezicht: convenanten met brancheorganisaties en koepels
Horizontaal toezicht is een vorm van toezicht, waarin de Belastingdienst steunt op de kwaliteitsbeheersingsmaatregelen van belastingplichtigen, belastingadviseurs en andere fiscale dienstverleners. Met horizontaal toezicht wil de Belastingdienst samenwerken meer centraal zetten. Het gaat hierbij om wederzijds vertrouwen tussen belastingplichtige en Belastingdienst. De Belastingdienst wil hiermee in zijn toezichtaanpak aansluiten op de ontwikkelingen in de maatschappij.

Hoewel de NBA als PBO niet zelf een convenant met de belastingdienst kan afsluiten is zij wel vertegenwoordigd in het Platform fiscale dienstverleners, waarin de belastingdienst overleg pleegt met de beroeps- en kantoororganisaties over Horizontaal Toezicht. Vertegenwoordiger namens de NBA is Hugo van Campen AA RB. In juni 2012 bracht de Commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst het rapport 'Fiscaal toezicht op maat. Soepel waar het kan, streng waar het moet' uit.

Checklists IB-aangifte
Als service voor leden biedt de NBA checklists voor de aangifte inkomstenbelasting aan. Deze checklist kunt u als handvat gebruiken om de benodigde informatie bij uw cliënten op te vragen:

Checklist IB 2016 Checklist IB 2015 Checklist IB 2014

De checklist is ontwikkeld door het Register Belastingadviseurs. 

Belastingdienst: helpdesk intermediairs
De belastingdienst heeft een helpdesk voor intermediairs. Deze is open van 08.00 tot 17.00 uur.
Telefoonnummer: (0800) 0543 - code (intypen na telefoonnummer): 8314. Tip: houd uw beconnummer gereed.

Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

Belastingen

Annuleren